Domestica


Zkoušky z profesní kvalifikace

Zkouška z profesní kvalifikace

Chůva pro děti v dětské skupině (kód 69-073-M)

Zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině (kód 69-073-M) vám umožní

 • získat odbornou způsobilost pro práci v dětské skupině
 • splnit požadavek na zdravotnického pracovníka v týmu pečujících osob dětské skupiny 
 • založit vlastní dětskou skupinu

Zkouška má dvě části: písemný test a ústní zkoušku.
Cena zkoušky: 5 500 Kč
Obsah zkoušky shrnuje Kvalifikační a hodnotící standard NSK

Dítě si hraje

Na úspěšné složení zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině se můžete připravit absolvováním 160-hodinového rekvalifikačního kurzu Chůva pro děti v dětské skupině .

Aktuální termíny zkoušky

UPOZORNĚNÍ:Pro držitele osvědčení Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód 69-017-M), kteří budou mít zájem o zkoušku z nové profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině, nabízíme možnost složit rozdílovou zkoušku.
Rozdílová zkouška má dvě části: písemný test a ústní zkoušku.
Cena rozdílové zkoušky: 3 900 Kč

Na úspěšné složení rozdílové zkoušky z profesní kvalifikace se můžete připravit v rámci 2-denního přípravného semináře k rozdílové zkoušce.

Přípravný seminář k rozdílové zkoušce

Chůva pro děti v dětské skupině

Pro držitele osvědčení Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód 69-017-M), kteří budou mít zájem o zkoušku z nové profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině (kód 69-073-M) nabízíme možnost složit rozdílovou zkoušku, na kterou vás připravíme.

2-denní přípravný seminář na zkoušku z profesní kvalifikace je určen chůvám, které již s dětmi pracují a doloží osvědčení o profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód  69-017-M).

Cena 2-denního přípravného semináře včetně zkoušky z profesní kvalifikace a studijních materiálů: 7 900 Kč

Zaváděcí cena semináře: 6 900 Kč

Termíny:

 • 25. – 26. 4. 2022
 • 23. a 25. 5. 2022
 • 15. – 16. 6. 2022

Časový a obsahový program semináře:

1. den, 9:00–15:00 hodin 

 • Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně
 • Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk
 • Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku – praktický nácvik

2. den, 9:00–15:00 hodin

 • Organizace zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku
 • Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (zákon 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a zákon č. 329/2021 Sb. z 18. srpna 2021)
 • Orientace v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské skupině (vyhláška č. 350/2021 Sb. ze dne 22. 9. 2021)
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku

Mám zájem o účast na přípravném semináři k rozdílové zkoušce

@

Poznámka: * údaje označené hvězdičkou musí být vyplněny.

Kontaktní informace

Domestica spol. s r. o.
Nádražní 110
150 00 Praha 5
Česká republika

+420 257 322 363
+420 603 963 021
+420 731 151 211
info@domestica.cz

Kontaktujte nás

@

Poznámka: * údaje označené hvězdičkou musí být vyplněny.