Zkoušky z profesní kvalifikace
 

Zkoušky z profesní kvalifikace

 

Chůva pro děti v dětské skupině (kód 69-073-M)

Zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině (kód 69-073-M) vám umožní

  • získat odbornou způsobilost pro práci v dětské skupině
  • splnit požadavek na zdravotnického pracovníka v týmu pečujících osob dětské skupiny 
  • založit vlastní dětskou skupinu

Zkouška má dvě části: písemný test a ústní zkoušku.
Cena zkoušky: 5 900 Kč
Obsah zkoušky shrnuje Kvalifikační a hodnotící standard NSK

Na úspěšné složení zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině se můžete připravit absolvováním 160-hodinového rekvalifikačního kurzu Chůva pro děti v dětské skupině .

Aktuální termíny zkoušky

Dítě si hraje  

UPOZORNĚNÍ: Pro držitele osvědčení Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód 69-017-M), kteří budou mít zájem o zkoušku z nové profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině, nabízíme možnost složit rozdílovou zkoušku .
Rozdílová zkouška má dvě části: písemný test a ústní zkoušku.
Cena rozdílové zkoušky: 4 900 Kč

Na úspěšné složení rozdílové zkoušky z profesní kvalifikace se můžete připravit v rámci 2-denního přípravného semináře k rozdílové zkoušce  (podmínkou je osvědčení o profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky).

Přihláška

 

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód 69-017-M)

Zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky vám umožní

  • pracovat jako chůva v „dětské skupině“ či jiné formě soukromé školky
  • získat vázanou živnost „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“
  • pracovat jako chůva při péči o dvouleté děti ve státních mateřských školách
  • založit vlastní dětskou skupinu

Zkouška má dvě části: písemný test a ústní zkoušku
Cena zkoušky: 5 900 Kč
Obsah zkoušky shrnuje Kvalifikační a hodnotící standard NSK

Na úspěšné složení zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky se můžete připravit u nás.

Aktuální termíny zkoušky

Přihláška

Přihláška

K příslušné zkoušce z profesní kvalifikace se můžete přihlásit prostřednictvím níže uvedeného kontaktního formuláře. Po odeslání formuláře Vás budeme v nejbližší době kontaktovat a dohodneme další podrobnosti.

Zkouška se koná nejpozději do 3 měsíců od doručení přihlášky ke zkoušce. Cena zkoušky bude hrazena 7 dnů přede dnem konání nebo zahájení zkoušky, nejpozději v den konání zkoušky.

Žadatelem může být pouze osoba starší 18 let, která získala alespoň základní vzdělání. Výsledek zkoušky bude sdělen do 5 dnů ode dne konání zkoušky. Vykonal-li uchazeč zkoušku úspěšně, bude mu zasláno osvědčení podle § 19. zákona 179/2006 Sb.

@

Poznámka: * údaje označené hvězdičkou musí být vyplněny.

O nás

Společnost DOMESTICA, spol. s r. o. byla založena a zapsána do obchodního rejstříku 19. 5. 1995. Zakladatelkou a jednatelkou společnosti je Mgr. Eva Kopečná.
Společnost DOMESTICA se stala rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí v březnu 2013 autorizovanou osobou pro profesní kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky. V roce 2022 přibyla nová kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině. Domestica se podílela na tvorbě standardu těchto profesních kvalifikací.
Od roku 2013 u nás složilo zkoušku z profesní kvalifikace již více než 1000 chův.

Kontaktní informace

Domestica spol. s r. o.
Nádražní 110
150 00 Praha 5
Česká republika

+420 257 322 363
+420 603 243 784
+420 731 151 211
info@domestica.cz

Kontaktujte nás

@

Poznámka: * údaje označené hvězdičkou musí být vyplněny.