DomesticaOdborné přednáškyOdborné přednášky

Pravidelně pořádáme odborné přednášky pro chůvy a pedagogy z mateřských školek. Přednášky na různá témata týkající se péče o děti v předškolním věku jsou přístupné také široké veřejnosti.

Chůva čte dítěti

Termíny přednášek

26. 8. 2020, 09:00–14:00 hod.

Dvouleté děti v dětském kolektivu aneb konkrétní výchovně vzdělávací činnosti z praxe

Je správné, aby dvouleté děti byly přijímány do mateřských škol? Jak probíhá adaptace těchto dětí? Bude zachována kvalita předškolního vzdělávání? Jak je možné zajistit, aby tyto děti byly spokojené a pobyt mezi dětmi jim svědčil, aby se v mateřské škole cítily dobře? Jaké činnosti jsou pro dvouleté děti vhodné? Jaká jsou specifika tohoto vývojového období? Nejen na tyto otázky, vám odpoví přednáška Mgr. Hany Splavcové, určená pro chůvy, které pracují v dětských skupinách nebo mateřských školách. Přednáška je tradičně spojena i s praktickými ukázkami možných činností s dvouletými dětmi a nakonec jistě bude čas také na zodpovězení vašich otázek z praxe. Dotazy vítány!

Mgr. Hana Splavcová má dlouhodobé praktické zkušenosti s výchovou a vzděláváním dětí mladších tří let. Je absolventkou Pedagogické fakulty UK v Praze obor učitelství pro mateřské školy a navazujícího studia Pedagogika předškolního věku se specializací Studium raného dětství. V současné době působí jako odborný garant předškolního vzdělávání v Národním pedagogickém institutu České republiky. Je spoluautorkou knih Dvouleté děti v předškolním vzdělávání: Od podzimu do zimy, Dvouleté děti v předškolním vzdělávání: Od jara do léta, Vzdělávání děti od dvou let v MŠ, Dvouleté a tříleté děti v mateřské škole.

17. 9. 2020, 09:00–14:00 hod.

Adaptace dětí v dětském kolektivu aneb jak pomoci dítěti zvládnout dny bez maminky

Začátek školního roku bývá v dětských kolektivech tradičně náročnější. Přicházejí nové děti, které dosud nezažily delší a pravidelný pobyt mimo domov. Období, než si zvyknou a přizpůsobí se novému prostředí, může být doprovázeno různými projevy, zejména pláčem, nespokojeností. Chůvy a pečující osoby jsou v této době vystaveny větší míře stresu a nepohody.

První část přednášky přinese informace o průběhu adaptace dítěte na nové prostředí a o fázích separační úzkosti z pohledu psychologie. Dotkneme se potřeby pevné vazby dítěte na rodiče i pečující osobu a navážeme problematikou zralosti dítěte při vstupu do dětského kolektivu. V druhé části probereme praktické informace o různých způsobech adaptace dětí, o tom, jaká pravidla nastavit, jak připravit rodiče a jak postupovat, když se u dítěte objeví separační úzkost a pláč. Součástí druhého bloku budou i kazuistiky a možnosti řešení problémových situací. A třetí část bude věnována prevenci stresu. Účastníci si vyzkouší terapeutickou techniku pro nalezení vnitřním zdrojů a také techniku pro rychlé zklidnění podle Dr. Petera Levina.

Přednášku povede Mgr. Jana Koutníková, terapeutka, lektorka, koučka, zakladatelka terapeutického a vzdělávacího centra Dialog. Specializuje se na prevenci stresu, práci s obavami a úzkostmi a tělesné prožívání u dospělých a na problematiku výchovy nejmenších dětí, se kterými aktivně pracovala v rámci dětských skupin.

8. 10. 2020, 09:00–14:00 hod.

Efektivní komunikace s rodiči aneb jak řešit konflikty s rodiči dětí

Ať pracujete v dětské skupině, mateřské školce nebo jako chůvy v rodině, denně se kromě dětí setkáváte také s jejich rodiči. A ti mají často naspěch, aby stihli svůj pracovní program. Jak to udělat, aby vám věnovali pozornost a v klidu si vyslechli to, co jim potřebujete sdělit? Je velmi těžké rodičům říkat nepříjemnou pravdu, kterou zpravidla nechtějí slyšet. Nikdo nerad slyší kritiku svého dítěte. Jak na to, aby nevznikl konflikt? A pokud už konflikt vznikne, jak jej efektivně řešit?

Na semináři se dozvíte, jak se správně ptát a omezit domněnky v komunikaci. Vyzkoušíte si neverbální komunikaci v praxi. Naučíte se konstruktivní zpětnou vazbu poskytovat, ale také přijímat a dáme vám tipy, jak zvládat kritiku a manipulaci. Všechny komunikační nástroje si vyzkoušíte v praxi.

Přednáší Mgr. Iva Klaková, lektorka a koučka osobního rozvoje. Po absolvování Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové působila 7 let jako učitelka na prvním stupni základní školy. Následně vedla společnost zaměřenou na lektorskou činnost a již při mateřské dovolené se rekvalifikovala na kouče osobního i pracovního růstu. Jejím zaměřením je osobnostní růst a témata spojená s výchovou dětí.

21. 10. 2020, 09:00–14:00 hod.

Malý tyran aneb jak si poradit s agresivním chováním dítěte doma nebo dětské skupině

Když v roce 1988 německá psycholožka a publicistka českého původu Jiřina Prekopová vydala knihu Malý tyran, vzbudila neuvěřitelnou vlnu ohlasů a rozdělila veřejnost na dva tábory. Ordinace psychologů i terapeutů se od té doby nicméně stále častěji plní bezradnými rodiči a jejich despotickými potomky. Rodiče v takových případech přicházejí „za pět minut dvanáct“. S korekcí nevhodného a agresivního chování je potřeba začít mnohem dříve.

Co tedy s dítětem, které své rodiče nebo chůvu vydírá záchvaty vzteku, aby dosáhlo svého?

Mělo by být dítě v takových situacích trestáno, a pokud ano, jakým způsobem? Proč děti neustále zkoušejí naši trpělivost? Stále více rodičů a vychovatelů si v těchto chvílích neví rady a pokouší se schovat za jakousi diagnózu dítěte.

Označovat dítě jako tyrana se může zdát poněkud extrémní. Bohužel tento termín v mnoha případech není vůbec přehnaný. Zveme vás na přednášku s pedagožkou a koučkou osobního rozvoje Mgr. Ivou Klakovou, kde se dozvíte mnoho nejen o příčinách dětské panovačnosti a vzdorovitosti, ale i skutečných výchovných potřebách malých dětí. Ukážete si, jakou oporu děti potřebují, aby se mohly nerušeně vyvíjet. Práce s rodinou, ve které je dítě již králem a rodiče se jeho reakce obávají, je velice náročná, ale i zde lze dát tipy a doporučení, jak vytvořit prostor pro dialog.

Přednáší Mgr. Iva Klaková, lektorka a koučka osobního rozvoje. Po absolvování Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové působila 7 let jako učitelka na prvním stupni základní školy. Následně vedla společnost zaměřenou na lektorskou činnost a již při mateřské dovolené se rekvalifikovala na kouče osobního i pracovního růstu. Jejím zaměřením je osobnostní růst a témata spojená s výchovou dětí.

25. 11. 2020, 09:00–14:00 hod.

Specifické poruchy chování u dětí nebo v dětské skupině aneb co s dítětem s poruchou chování, ADHD, autismem…

Setkáváte se jako chůva ve školce či v rodině s narušováním pravidel neadekvátním způsobem, opakujícím se agresivním a vzdorovitým chováním, které překračuje běžné „zlobení“ pro daný věk?

Pak Vás zveme na seminář o specifických poruchách chování u dětí, kde se dozvíte, jak situaci pojmenovat a řešit. Dozvíte se, jak pracovat s dětmi, které mají diagnostikovanou poruchu pozornosti. Upozorníme na tipy a informace o možnostech vzdělávání a terapie a poskytneme návod, jak k dětem s danou specifikou přistupovat.

Přednášku povede Mgr. Jana Kurfürstová – absolventka Pedagogické fakulty obor učitelství a speciální pedagogika. Autorizovaný zástupce pro zkoušky z profesní kvalifikace Chůva. Dlouhé roky pracuje s autistickými dětmi a provádí odborné poradenství pro rodinu. Pracovala jako učitelka ve třídách pro žáky s autismem v kombinaci s mentálním postižením. V IVPD učí od ledna 2014 v rekvalifikačních kurzech pro chůvy pedagogiku.

Každý účastník po absolvování dané přednášky obdrží certifikát o účasti.

Během přednášky je zajištěn pitný režim a drobné občerstvení.

Cena odborné přednášky 980 K.č

Místo konání: IVPD, s. r. o., Lidická 7, Praha 5

Přihláška

Chci se zúčastnit odborné přednášky

Vyplňte následující formulář a my Vás budeme v nejbližší době kontaktovat s dalšími informacemi.

@

Poznámka: * údaje označené hvězdičkou musí být vyplněny.

Chcete dostávat informace o našich přednáškách mailem? Máte tip na přednášku, kterou jste v našem archivu zatím nenašli? Kontaktujte nás a jednou měsíčně vám přijde pozvánka na nejbližší akci přímo do vaší emailové schránky.

Archiv přednášek

První pomoc dítěti

Zážitkový kurz, kde vás naučíme, jak zachránit dítěti život. Na základě simulovaných situací si osvojíte jednotný a nekomplikovaný univerzální postup řešení nejrůznějších situací, při kterých jde o život. Znovu si připomenete, jak správně poskytnout první pomoc při dávení a dušení, při krvácení, popáleninách, zlomeninách, pádu z výšky, epileptickém záchvatu, febrilních křečích, laryngitidě a mnoha dalších stavech, které mohou nastat ať už v domácnosti klienta nebo v dětské skupině.  Nácvik probíhá prakticky a lektorka se Vám bude individuálně věnovat.

2. březen 2018, 9:00–16:00 hod.
2. březen 2019, 9:00–16:00 hod.
29. února 2020, 9:00–16:00 hod.
Přednášející: Markéta Dominika Kadeřávková

Adaptace dětí v dětském kolektivu aneb jak pomoci dítěti zvládnout dny bez maminky

První část přednášky přináší informace o průběhu adaptace dítěte na nové prostředí a o fázích separační úzkosti z pohledu psychologie. Dotkneme se potřeby pevné vazby dítěte na rodiče i pečující osobu a navážeme problematikou zralosti dítěte při vstupu do dětského kolektivu. V druhé části probereme praktické informace o různých způsobech adaptace dětí, o tom, jaká pravidla nastavit, jak připravit rodiče a jak postupovat, když se u dítěte objeví separační úzkost a pláč. Součástí druhého bloku budou i kazuistiky a možnosti řešení problémových situací. A třetí část bude věnována prevenci stresu. Účastníci si vyzkouší terapeutickou techniku pro nalezení vnitřním zdrojů a také techniku pro rychlé zklidnění podle Dr. Petera Levina.

19. září 2019, 09:00–14:00 hod.
Přednášející: Mgr. Jana Koutníková

Respektující komunikace aneb jak v prostředí dětského kolektivu aplikovat demokratický styl výchovy

Slyšela jste o respektující výchově a myslíte si o ní své? Nedovedete si přestavit, že by mohla pomoci v každodenní komunikaci právě ve vaší skupině dětí? Anebo jste o konceptu Respektovat a být respektován nikdy neslyšela a jste otevřená všemu, co by pomohlo při vaší práci s dětmi?

Připravili jsme pro vás nový seminář, který vás seznámí s moderním výchovným stylem respektující výchovy a jejího důsledku na život dětí i dospělých. Podíváme se na principy této demokratické výchovy založené na partnerském přístupu a zaměříme se na to, jaký vliv může mít na sebevědomí dětí

23. ledna 2020, 09:00–14:00 hod.
Přednášející: Mgr. Jana Koutníková

Jak vychovat chytré dítě aneb možnosti aktivizace dětí od narození do předškolního věku

Víte, že je možné paměť člověka ovlivňovat již od narození? Které smysly se vyvíjí před narozením a které až po narození, a jak je lze správně aktivovat a podpořit? Zaměříme se na vývoj dítěte a jeho péči od narození do předškolního věku. Ukážeme vám, jak dítě přiměřeně aktivizovat v konkrétním věkovém období, aby to bylo pro něj přínosné. Rozebereme vývoj paměti od narození po dospělost, abychom pochopili konkrétní význam aktivizace. Prozkoumáme levou a pravou mozkovou hemisféru a ukážeme si konkrétní cvičení na jejich aktivitu.

17. října 2019, 09:00–14:00 hod.
Přednášející: Mgr. Jitka Lojíková

Konflikty dětí v dětském kolektivu aneb jak řešit spory mezi dětmi

Dozvíte se, proč vlastně dochází ke konfliktům mezi dětmi a co je vyvolává. Dáme vám tipy, jak přecházet záchvatům zlosti a agrese, a pokud se nepodaří zasáhnout včas, také jak uklidnit již rozzlobené a vzteklé dítě. Budete mít možnost probrat konkrétní situace ze své praxe, včetně praktických cvičení, rad a návodů, jak děti naučit, aby řešily konflikty samostatně mezi sebou. Z přednášky budete odcházet s pocitem, že nyní zvládnete efektivně řešit konflikty mezi dětmi jakéhokoliv typu s grácií a v pohodě.

20. listopadu 2019, 09:00–14:00 hodin
Přednášející: Mgr. Iva Klaková

Efektivní komunikace s rodiči aneb jak řešit konflikty s rodiči dětí

Ať pracujete v dětské skupině, mateřské školce nebo jako chůvy v rodině, denně se kromě dětí setkáváte také s jejich rodiči. A ti mají často naspěch, aby stihli svůj pracovní program. Jak to udělat, aby vám věnovali pozornost a v klidu si vyslechli to, co jim potřebujete sdělit? Je velmi těžké rodičům říkat nepříjemnou pravdu, kterou zpravidla nechtějí slyšet. Nikdo nerad slyší kritiku svého dítěte. Jak na to, aby nevznikl konflikt? A pokud už konflikt vznikne, jak jej efektivně řešit?

Na semináři se dozvíte, jak se správně ptát a omezit domněnky v komunikaci. Vyzkoušíte si neverbální komunikaci v praxi. Naučíte se konstruktivní zpětnou vazbu poskytovat, ale také přijímat a dáme vám tipy, jak zvládat kritiku a manipulaci. Všechny komunikační nástroje si vyzkoušíte v praxi.

čtvrtek 23. května 2019, 09:00–14:00 hodin
Přednáší Mgr. Iva Klaková

Malý tyran aneb jak si poradit s agresivním chováním dítěte doma nebo dětské skupině

Když v roce 1988 německá psycholožka a publicistka českého původu Jiřina Prekopová vydala knihu Malý tyran, vzbudila neuvěřitelnou vlnu ohlasů a rozdělila veřejnost na dva tábory. Ordinace psychologů i terapeutů se od té doby nicméně stále častěji plní bezradnými rodiči a jejich despotickými potomky. Rodiče v takových případech přicházejí „za pět minut dvanáct“. S korekcí nevhodného a agresivního chováníje potřeba začít mnohem dříve. Co tedy s dítětem, které své rodiče nebo chůvu vydírá záchvaty vzteku, aby dosáhlo svého? Mělo by být dítě v takových situacích trestáno, a pokud ano, jakým způsobem? Proč děti neustále zkoušejí naši trpělivost? Stále více rodičů a vychovatelů si v těchto chvílích neví rady a pokouší se schovat za jakousi diagnózu dítěte. Označovat dítě jako tyrana se může zdát poněkud extrémní. Bohužel tento termín v mnoha případech není vůbec přehnaný.

Během přednášky se dozvíte mnoho nejen o příčinách dětské panovačnosti a vzdorovitosti, ale i skutečných výchovných potřebách malých dětí. Ukážete si, jakou oporu děti potřebují, aby se mohly nerušeně vyvíjet. Práce s rodinou, ve které je dítě již králem a rodiče se jeho reakce obávají, je velice náročná, ale i zde lze dát tipy a doporučení, jak vytvořit prostor pro dialog.

29. leden 2019,  9:00–14:00 hod.
Přednášející: Mgr. Iva Klaková

Jak zvládat stres při práci s dětmi aneb praktické návody psychohygieny pro chůvy

Práce s dětmi je velmi emočně náročná. Možná hledáte způsoby, jak nabrat novou energii, kterou chcete dětem předávat. Chcete se naučit, jak správně odpočívat a jak zvládat stres při práci s dětmi, ale i s jejich rodiči. Návod jak na to najdete během naší další přednášky o duševní hygieně. Budeme se věnovat tématu duševního zdraví, životosprávě, praktickým řešením, jak zvládat stres, naučíte se základům psychohygieny a dozvíte se také něco o sobě.

25. září 2018, 9:00–14:00 hod.
Přednášející: Mgr. Iva Klaková

Úklid podle Marie Kondo aneb jak se zbavit nepořádku jednou provždy

Máte skříně s oblečením nacpané k prasknutí a šuplíky plné zbytečností? Uklízíte pořád dokola a nikde to není vidět? Věci vám doma jen přibývají? Víte, že když si uspořádáte svůj vnější svět, váš domov, má to dopad i na to, jak se cítíte uvnitř sebe? Naučte se uklízet po japonsku s KonMari metodou. Efektivně a jednou provždy. Zbavíte se nepotřebných věcí a získáte volný prostor. Po úklidu KonMari metodou budete úklid vnímat jinak než jen jako prosté zbavování se fyzických věcí. Metoda funguje dlouhodobě i pro velké „bordeláře“. Cílem je stav, kdy se doma budete cítit šťastně. Kouzelné účinky uklízení promění váš život.

čtvrtek 28. března 2019, 14:00–17:00 hodin
Přednášející: Jana Böhmová

Správná manipulace s novorozencem a kojencem

Víte, že to jak miminko zvedáte, chováte, nosíte, krmíte, koupete, má veliký vliv na jeho zdraví? Při špatné manipulaci dochází ke zvýšenému dráždění centrální nervové soustavy a přetěžování dítěte, které pak může být nespokojené a plačtivé, nesoustředěné při krmení, v důsledku čehož pije krátce a málo a neprospívá. Následkem špatné manipulace může také docházet k odchylkám v psychomotorickém vývoji.

13. února 2019,  9:00–12:00 hod.
Přednášející: Lenka Brunová DiS.

Integrace dítěte se specifickými vzdělávacími potřebami v MŠ/dětské skupině

Cílem semináře je poskytnout důležité informace týkající se specifického chování dětí předškolního věku a jejich možnosti integrace v mateřské škole či dětské skupině. Přineseme vám náměty, tipy a informace o možnostech vzdělávání a terapie. Zároveň získáte návod, jak k dětem s danou specifikou přistupovat. Tento seminář svým obsahem významně napomáhá osobám, které s dětmi pracují, vhodně propojit teorii s praxí ve prospěch dítěte, najít cestu ke spolupráci s nespolupracujícími rodiči a spolupodílet se efektivně na žádoucí výchově dítěte.

7. listopad 2018, 9:00–14:00 hod.
20. února 2020, 9:00–14:00 hod.
Přednášející: Mgr. Jana Kurfürstová

Specifické poruchy u dětí v mateřské škole nebo v dětské skupině aneb co s dítětem s poruchou chování, ADHD, autismem…

Tendence narušovat pravidla neadekvátním způsobem – opakující se agresivní a vzdorovité chování, které překračuje běžné „zlobení“ pro daný věk. V semináři se dozvíte, jak situaci pojmenovat a řešit. Dozvíte se, jak pracovat s dětmi, kteří mají diagnostikovanou poruchu pozornosti. Upozorníme na tipy a informace o možnostech vzdělávání a terapie. Zároveň všem účastníkům semináře poskytneme návod, jak k dětem s danou specifikou přistupovat.

15. března 2017, 9:00–15:00 hod.
27. března 2018, 9:00–15:00 hod.
11. června 2019, 9:00–15:00 hod.
Přednášející: Mgr. Jana Kurfürstová

Dvouleté děti v mateřské škole aneb konkrétní výchovně vzdělávací činnosti z praxe

Je správné, aby dvouleté děti byly přijímány do mateřských škol? Jak probíhá adaptace těchto dětí? Bude zachována kvalita předškolního vzdělávání? Jak je možné zajistit, aby tyto děti byly spokojené a pobyt mezi dětmi jim svědčil, aby se v mateřské škole cítily dobře? Jaké činnosti jsou pro dvouleté děti vhodné? Jaká jsou specifika tohoto vývojového období? Na tyto otázky Vám odpoví naše další přednáška pro chůvy, která bude spojena i s praktickými ukázkami možných činností s dvouletými dětmi.

27. září 2017, 9:00–14:00 hod.
18. dubna 2018, 9:00–14:00 hod.
24. dubna 2019, 9:00–14:00 hod.
Přednášející: Mgr. Hana Splavcová

Montessori pro chůvy i rodiče I. aneb jak Montessori přístup jednoduše využít doma či v dětské skupině

Seznámení se všemi důležitými zásadami a pravidly Montessori přístupu, který lze prakticky využít při práci s dětmi. Absolvováním tohoto praktického semináře získáte velký repertoár nejrůznějších aktivit, které lze s dětmi ve věku cca od 1 do 6 let dělat v domácím prostředí či v dětské skupině a které jsou v souladu se zásadami Montessori přístupu.

15. února 2017, 9:00–14:00 hod.
18. října 2017, 9:00–14:00 hod.
17. května 2018 , 9:00–14:00 hod.
10. června 2020, 9:00–14:00 hod.
Přednáší Lucie Urbančíková, M.Ed.

Montessori pro chůvy i rodiče II. aneb Montessori aktivity v akci

V průběhu semináře si sami vyzkoušíte aktivity ze všech Montessori oblastí pro děti 0–6 let, tj. z praktického života, smyslové výchovy, jazyka, matematiky a kosmické výchovy (tj. přírodních věd). Jedinou podmínkou pro účast na tomto semináři je absolvování semináře Montessori pro chůvy i rodiče I. nebo jiného semináře, na kterém jste se podrobně seznámili se základními stavebními kameny Montessori přístupu, např. senzitivními obdobími, absorbující myslí, polarizací pozornosti, třístupňovou výukou, prací s chybou a odměňováním. Znalost těchto principů je naprosto zásadní pro to, aby byl pro vás seminář maximálně přínosným.  

26. dubna 2017, 9:00–14:00 hod.
17. června 2020, 9:00–14:00 hod.
Přednášející: Lucie Urbančíková, M.Ed.

Proč děti zlobí aneb co s dítětem, které provokuje, vyžaduje pozornost a vzteká se

Napadlo vás někdy, že se zlobením a porušováním stanovených hranic dítě vlastně učí? Porušení hranic a pravidel totiž obvykle otevře prostor k objevení nové věci, pochopení určité zákonitosti, k prožitku nové (občas velmi cenné) zkušenosti – pravda, někdy je tento druh objevování poněkud bolestný. Ale co s tím? Jak reagovat když dítě provokuje a vzteká se? Na tyto otázky Vám odpoví naše další přednáška pro chůvy.

23. května 2017, 9:00–12:00 hod.
Přednášející: Ing. Mgr. Marie Nováková

Proč děti zlobí II. aneb jak pracovat s dítětem podle jeho vrozených vlastností

„Zlobení dětí“ je problém, který chůvy dost často trápí. Proč vlastně děti zlobí? Je to tím, že je chůva nedokáže dostatečně zabavit, nebo děti ovlivňují vrozené vlastnosti víc, než si chůva dokáže představit? Každé dítě je originál a chůva by měla poznat, kdy a jak je možné dítě usměrnit a kdy je nutné jeho chování přijmout. Jak jednat s dítětem úzkostným, strašpytlínem nebo vzteklounem? Dozvíte se o devíti typech vrozených vlastností, které přetrvávají v určité míře celý život a které Vám mohou ukázat cestu, jak k jednotlivým dětem přistupovat.

15. února 2018, 9:00–14:00 hod.
Přednášející: Ing. Mgr. Marie Nováková

O nás

Vzdělávací společnost Institut vzdělávání pracujících v domácnosti, s. r. o. (IVPD) byla založena Mgr. Evou Kopečnou v lednu 2012. V následujícím roce získala akreditaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci vzdělávacího programu pro pracovní činnost „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“.

Od té doby se zde pravidelně pětkrát do roka konají akreditované rekvalifikační kurzy pro chůvy a od roku 2019 opět také rekvalifikační kurzy pro hospodyně zakončené zkouškou z profesní kvalifikace. Institut IVPD pořádá pravidelně odborné přednášky pro chůvy a hospodyně, které jsou přístupné i široké veřejnosti.

Institut vzdělávání pracujících v domácnosti sídlí na stejné adrese jako mateřská společnost Domestica spol. s r. o., Lidická 7, 150 00  Praha 5.

Manažerka kurzů:

Ing. Renata Skafová
Mobil: +420 731 151 211

Fakturační údaje:

Institut vzdělávání pracujících v domácnosti, s. r. o.,
Na Vrchu 301/14, 155 00 Praha 5
IČO: 241 99 150
Bankovní spojení: Komerční banka 107-1457460247/0100
Firma není plátce DPH

Kontaktní informace

Domestica spol. s r. o.
Lidická 7
150 00 Praha 5
Česká republika

+420 257 322 363
+420 603 963 021
+420 731 151 211
info@domestica.cz

Kontaktujte nás

@

Poznámka: * údaje označené hvězdičkou musí být vyplněny.