Odborné přednášky
 

Další vzdělávání pro chůvy

Pomáháme vám řešit nejrůznější problémy a potíže při vaší práci s dětmi v dětských skupinách i v domácím prostředí. Připravili jsme pro vás nabídku přednášek z nejrůznějších oblastí a setkání s odborníky. Určitě si vyberete :-)

16. září 2024, 13:00–17:00 hod., Nádražní 110, Praha 5

Nastavení hranic ve výchově aneb jak podpořit vývoj zdravého sebevědomí u nejmenších dětí

Hranice děti potřebují, ale kde a kdy je prakticky nastavit a hlavně jakým způsobem? Víte, že způsob, jakým na děti mluvíte, může zásadně ovlivnit vývoj jejich sebevědomí? Zveme vás na seminář o nastavování hranic ve výchově s pomocí pozitivní komunikace. Naučíte se rozlišovat komunikaci, která snižuje a zvyšuje sebevědomí dětí. Seznámíte se s principy respektujícího přístupu a dokážete použít empatickou reakci, sebevyjádření a některé efektivní komunikační dovednosti. Ujasníte si, kde a jakým způsobem stanovit hranice, z pozice přirozené autority. Dokážete nahradit trestání vyvozením přirozeného důsledku, místo pochval a nálepkování dětí pozitivní komunikací posílíte zdravé sebevědomí dětí, o které pečujete. Zbude i dostatek času na vyřešení vašich konkrétních situací z praxe.

Přednášku povede Mgr. Iva Klaková, pedagožka, lektorka a koučka osobního rozvoje. Specializuje se na výchovné poradenství a problematické chování u dětí. Vzdělává rodiče i pedagogy v oblasti výchovy, efektivní komunikace a psychohygieny. Při individuálních sezeních pracuje v oblastech kariéry a osobního rozvoje. Zaměřuje se na práci s ženami a hledání jejich cest k sebevědomí, odvaze a spokojenosti.

Přihláška

3. října 2024, 13:00–17:00 hod., Nádražní 110, Praha 5

Financování dětských skupin v praxi aneb jak na finanční rozpočet DS se státním příspěvkem

Vedete dětskou skupinu a čelíte řadě výzev se sestavením finančního rozpočtu? Potřebujete pomoci s orientací v systému vyplácení státního příspěvku na provoz dětské skupiny a jeho výpočtu ze strany MPSV a principy následného vyúčtování? Zajímá Vás, jak zlepšit organizační a provozní nastavení Vaší dětské skupiny? To všechno se dozvíte během přednášky s praktickými příklady. Vysvětlíme si praktický dopad zákonů a vyhlášek, které se dotýkají provozu dětských skupin. Přednáška je věnována hlavně stávajícím ředitelkám a ředitelům neziskových organizací, ale i zájemcům, kteří uvažují o založení a provozu dětské skupině. Je doporučeno mít s sebou kalkulačku, popř. notebook. Na konci přednášky bude vyhrazen prostor pro individuální dotazy.

Přednášku povede Mgr. Nikolay Demyan, absolvent Pedagogické fakulty UK, obor Andragogika a management vzdělávání, který aktuálně působí jako ředitel neziskové organizace v Praze poskytující služby pro děti v dětské skupině s celkovou kapacitou téměř 50 míst. Jeho zájem o integraci a adaptaci dětí s odlišným mateřským jazykem přivedl nejdříve k poskytování služeb v oboru péče o malé děti na základě živnosti a posléze i k založení neziskové organizace, která poskytuje služby od r. 2018. Kromě managementu se věnuje účetnictví a financím v neziskovém sektoru se zaměřením na dětské skupiny.

Přihláška

22. října 2024, 13:00–17:00 hod., Nádražní 110, Praha 5

Hudební rozvoj dětí do 3 let aneb proč vlastně s dětmi zpívat

Víte že, hudba má pro rozvoj dítěte nezastupitelnou roli? Dokáže dítě rozveselit i zklidnit. Všimli jste si, že děti často dříve zpívají či broukají, než mluví? Pojďme si ukázat, jak hudebními aktivitami zaujmout i ty nejmenší v dětské skupině. Přijďte načerpat tipy, jak děti vést k hudbě a jak si společný čas zpívání a muzicírování užít naplno. Dozvíte se proč vlastně s dětmi/dětem zpívat, jakých nejčastějších chyb se dopouštíme při zpívání s dětmi a jak upoutat a také udržet jejich pozornost. Získáte bonboniéru rozmanitých hudebních nápadů, čeká vás práce s lidovou písní, říkadly, básničkami i autorskými písničkami a inspiraci s jakými pomůckami a hudebními nástroji můžete rozvoj dětské hudebnosti podpořit. Kromě praktických nápadů si ze semináře odnesete spoustu zajímavých informací ohledně vývoje dětského hlasu a rozvoje hudebnosti dětí. Budete mít příležitost zamyslet se nad svými silnými stránkami a společně budeme hledat způsob, jak je začlenit do hudebních chvil s dětmi. Ukážeme si a prozkoumáme rozmanité nástroje, které máme při muzicírování s dětmi k dispozici, a poohlédneme se po dalších zdrojích, z nichž můžete dále čerpat.

Lektorka Bc. Pavlína Petřinová má bohaté zkušenosti s vedením hudebních kroužků pro děti. V současné době působí jako sbormistryně přípravného oddělení dětského pěveckého sboru Rolnička Praha. Jako autorka písniček pro nejmenší přináší prostřednictvím projektu Ateliér Písnička inspiraci všem, kdo hledají zajímavé nápady na hudební hrátky s dětmi. Kromě vlastní tvorby se zaměřuje zejména na kreativní způsoby práce s lidovými písničkami. Své nadšení a zkušenosti ochotně sdílí na seminářích, kde účastníkům ukazuje způsoby, jak při práci s dětmi mohou využít své vlastní schopnosti, dovednosti a písně, které znají.

Přihláška

4. listopadu 2024, pondělí, 13:00–17:00 hod., Nádražní 110, Praha 5

Pomoz mi správně mluvit aneb prevence opožděného vývoje řeči a vad výslovnosti

Dětí s vadami řeči podle odborníků přibývá a nárůst dětských klientů u logopedů potvrzují i statistiky. Mezi faktory, jež ovlivňují kvalitu řeči u dětí, patří mimo jiné i čtení a povídání si s rodiči, a toho právě v posledních letech značně ubývá. Vývoj řeči brzdí i moderní technologie – hraní na počítači, tabletu nebo s mobilem. Jak tedy dětem pomoci správně mluvit? Víte, že logopedická prevence není jen o procvičení pusinky, ale souvisí s komplexním rozvojem dítěte? Co je důležité pohlídat v předřečové fázi u kojence, aby dítě nemělo později problém s řečí? Jak efektivně podpořit rozvoj řeči u dětí různého věku? Jak rozpoznat vznikající problém a jak dál postupovat? Zveme vás na novou přednášku s logopedkou Ditou Šimáčkovou, kde získáte praktické návody na nácvik aktivit zaměřených na rozvoj řečových dovedností u dětí. Čeká vás netradiční pojetí logopedické prevence – propojení konkrétních cvičení s činnostmi běžně prováděnými během denního programu dětské skupiny – od rozcvičky až po polední klid. Získáte podrobné návody na procvičení motoriky mluvidel i tipy pro lepší motivaci dětí ke cvičení oromotoriky. Cílem semináře je poukázat na důležité momenty v řečovém vývoji dítěte, nastartovat zdravý rozvoj řeči již od kojence. Seznámit s možnostmi, jak motivovat dítě ke komunikaci a naučit aktivity na podporu rozvoje řeči a předcházení problémům s výslovností a komunikací.

Přednášející Bc. Dita Šimáčková vystudovala obor logopedie, surdopedie na Masarykově univerzitě v Brně. Aktuálně se věnuje soukromému logopedickému a speciálně pedagogickému poradenství. V rámci své praxe prošla několika mateřskými školami, kde se věnovala předškolní pedagogice a prevenci vzniku poruch komunikačních schopností u dětí.

Přihláška

14. listopadu 2024, čtvrtek, 14:00–17:00 hod. ONLINE WEBINÁŘ

Integrace dítěte se specifickými vzdělávacími potřebami v dětském kolektivu

Cílem semináře je poskytnout důležité informace týkající se specifického chování dětí předškolního věku a jejich možnosti integrace v mateřské škole či dětské skupině. Přineseme vám náměty, tipy a informace o možnostech vzdělávání a terapie. Zároveň získáte návod, jak k dětem s danou specifikou přistupovat. Tento seminář svým obsahem významně napomáhá osobám, které s dětmi pracují, vhodně propojit teorii s praxí ve prospěch dítěte, najít cestu ke spolupráci s nespolupracujícími rodiči a spolupodílet se efektivně na žádoucí výchově dítěte.

Přednášku povede Mgr. Jana Kurfürstová – absolventka Pedagogické fakulty obor učitelství a speciální pedagogika. Působí jako poradkyně rané péče, pracuje s dětmi s poruchami autistického spektra mladšími sedmi let a jejich rodinami. Pracovala jako učitelka ve třídách pro žáky s autismem v kombinaci s mentálním postižením. V našich kurzech pro chůvy učí pedagogiku již desátým rokem a je autorizovaným zástupcem pro zkoušky z profesní kvalifikace Chůva.

Přihláška

21. listopadu 2024, čtvrtek, 13:00–17:00 hod., Nádražní 110, Praha 5

Agresivní dítě v kolektivu aneb jak si poradit s nezvladatelným dítětem

V každém kolektivu se najde dítě, které neposlouchá, dělá si, co chce, vzteká se, vzdoruje a narušuje práci s ostatními dětmi. Vám stávají vlasy hrůzou vždy, když se objeví ve dveřích. Co kdyby to tak ale nemuselo být? Přijďte na seminář, kde odhalíme a pochopíme příčiny agresivního chování. Naučíme se pracovat s nezvladatelným dítětem. Najdeme cestu, jak naučit dítě zvládat své emoce, jak předcházet agresivním výlevům. Odhalíme nejčastější chyby, které vedou k agresivnímu chování dítěte. Ukážeme si, jak efektivně uklidnit rozzlobené a vzteklé dítě a v neposlední řadě, jak smysluplně řešit konflikty mezi agresivním dítětem a ostatními dětmi v kolektivu. Zbude i dostatek času na vyřešení vašich konkrétních situací z praxe. Výsledkem bude zvladatelné dítě, kterému rozumíte. Dětský kolektiv, kde je bezpečné a příjemné pracovat.

Přednášku povede Mgr. Iva Klaková, pedagožka, lektorka a koučka osobního rozvoje. Specializuje se na výchovné poradenství a problematické chování u dětí. Vzdělává rodiče i pedagogy v oblasti výchovy, efektivní komunikace a psychohygieny. Při individuálních sezeních pracuje v oblastech kariéry a osobního rozvoje. Zaměřuje se na práci s ženami a hledání jejich cest k sebevědomí, odvaze a spokojenosti.

Přihláška

28. listopadu 2024, čtvrtek, 13:00–17:00 hod., Nádražní 110, Praha 5

Zdravá výživa pro děti předškolního věku aneb co dětem připravit každý den ke svačince?

Víte, že jídlo ovlivňuje nejen zdravý vývoj dítěte, ale také jeho chování? Už vám docházejí nápady, co dětem každý den připravovat ke svačině? Ať pracujete v dětské skupině nebo pečujete o děti v rodině, přijďte se inspirovat. Povinností každé dobré chůvy je zajistit dětem zdravou výživu, ale jak na to prakticky se dozvíte u nás! Dáme Vám praktická doporučení na netradiční svačinky. Zjistíte, že i zdravá svačina může chutnat skvěle. Posvítíme si na nedostatky dětských jídelníčků a stále přetrvávající mýty ve výživě. Dozvíte se, že správně zvolenou stravou můžete ovlivnit také řadu nemocí a poruch jako je například ADHD.

Přednášku povede Bc. Jana Štilcová, výživová poradkyně, absolventka oboru Výživové poradenství a sportovní diagnostika na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu Palestra a členka České mikrotomové společnosti. Svým klientům doporučuje celkovou harmonizaci životního stylu, namísto dnes častého zaměření se jen na hubnutí. Ráda pracuje s každým člověkem jako s celkem a tvrdí, že pro vyváženou stravu je zásadní především vhodný výběr potravin.

Přihláška

Každý účastník po absolvování dané přednášky obdrží certifikát o účasti.

Cena odborné přednášky 980 Kč, pokud není uvedeno jinak.

Místo konání: DOMESTICA, Nádražní 110, Praha 5 / Webináře probíhají v aplikaci ZOOM.

Přihláška

Chci se zúčastnit odborné přednášky

Vyplňte následující formulář a my Vás budeme v nejbližší době kontaktovat s dalšími informacemi.

@

Poznámka: * údaje označené hvězdičkou musí být vyplněny.

Chcete dostávat informace o našich přednáškách mailem? Máte tip na přednášku, kterou jste v našem archivu zatím nenašli? Kontaktujte nás a jednou měsíčně vám přijde pozvánka na nejbližší akci přímo do vaší emailové schránky.

Archiv přednášek

První pomoc dítěti

Zážitkový kurz, kde vás naučíme, jak zachránit dítěti život. Na základě simulovaných situací si osvojíte jednotný a nekomplikovaný univerzální postup řešení nejrůznějších situací, při kterých jde o život. Znovu si připomenete, jak správně poskytnout první pomoc při dávení a dušení, při krvácení, popáleninách, zlomeninách, pádu z výšky, epileptickém záchvatu, febrilních křečích, laryngitidě a mnoha dalších stavech, které mohou nastat ať už v domácnosti klienta nebo v dětské skupině.  Nácvik probíhá prakticky a lektorka se Vám bude individuálně věnovat.

2. březen 2018, 9:00–16:00 hod.
2. březen 2019, 9:00–16:00 hod.
29. února 2020, 9:00–16:00 hod.
28. října 2021, 9:00–16:00 hod.
Přednášející: Markéta Dominika Kadeřávková

Adaptace dětí v dětském kolektivu aneb jak pomoci dítěti zvládnout dny bez maminky

První část přednášky přináší informace o průběhu adaptace dítěte na nové prostředí a o fázích separační úzkosti z pohledu psychologie. Dotkneme se potřeby pevné vazby dítěte na rodiče i pečující osobu a navážeme problematikou zralosti dítěte při vstupu do dětského kolektivu. V druhé části probereme praktické informace o různých způsobech adaptace dětí, o tom, jaká pravidla nastavit, jak připravit rodiče a jak postupovat, když se u dítěte objeví separační úzkost a pláč. Součástí druhého bloku budou i kazuistiky a možnosti řešení problémových situací. A třetí část bude věnována prevenci stresu. Účastníci si vyzkouší terapeutickou techniku pro nalezení vnitřním zdrojů a také techniku pro rychlé zklidnění podle Dr. Petera Levina.

19. září 2019, 09:00–14:00 hod.
Přednášející: Mgr. Jana Koutníková

Respektující komunikace aneb jak v prostředí dětského kolektivu aplikovat demokratický styl výchovy

Slyšela jste o respektující výchově a myslíte si o ní své? Nedovedete si přestavit, že by mohla pomoci v každodenní komunikaci právě ve vaší skupině dětí? Anebo jste o konceptu Respektovat a být respektován nikdy neslyšela a jste otevřená všemu, co by pomohlo při vaší práci s dětmi?

Připravili jsme pro vás nový seminář, který vás seznámí s moderním výchovným stylem respektující výchovy a jejího důsledku na život dětí i dospělých. Podíváme se na principy této demokratické výchovy založené na partnerském přístupu a zaměříme se na to, jaký vliv může mít na sebevědomí dětí

23. ledna 2020, 09:00–14:00 hod.
Přednášející: Mgr. Jana Koutníková

Jak vychovat chytré dítě aneb možnosti aktivizace dětí od narození do předškolního věku

Víte, že je možné paměť člověka ovlivňovat již od narození? Které smysly se vyvíjí před narozením a které až po narození, a jak je lze správně aktivovat a podpořit? Zaměříme se na vývoj dítěte a jeho péči od narození do předškolního věku. Ukážeme vám, jak dítě přiměřeně aktivizovat v konkrétním věkovém období, aby to bylo pro něj přínosné. Rozebereme vývoj paměti od narození po dospělost, abychom pochopili konkrétní význam aktivizace. Prozkoumáme levou a pravou mozkovou hemisféru a ukážeme si konkrétní cvičení na jejich aktivitu.

17. října 2019, 09:00–14:00 hod.
Přednášející: Mgr. Jitka Lojíková

Konflikty dětí v dětském kolektivu aneb jak řešit spory mezi dětmi

Dozvíte se, proč vlastně dochází ke konfliktům mezi dětmi a co je vyvolává. Dáme vám tipy, jak přecházet záchvatům zlosti a agrese, a pokud se nepodaří zasáhnout včas, také jak uklidnit již rozzlobené a vzteklé dítě. Budete mít možnost probrat konkrétní situace ze své praxe, včetně praktických cvičení, rad a návodů, jak děti naučit, aby řešily konflikty samostatně mezi sebou. Z přednášky budete odcházet s pocitem, že nyní zvládnete efektivně řešit konflikty mezi dětmi jakéhokoliv typu s grácií a v pohodě.

20. listopadu 2019, 09:00–14:00 hodin
Přednášející: Mgr. Iva Klaková

Efektivní komunikace s rodiči aneb jak řešit konflikty s rodiči dětí

Ať pracujete v dětské skupině, mateřské školce nebo jako chůvy v rodině, denně se kromě dětí setkáváte také s jejich rodiči. A ti mají často naspěch, aby stihli svůj pracovní program. Jak to udělat, aby vám věnovali pozornost a v klidu si vyslechli to, co jim potřebujete sdělit? Je velmi těžké rodičům říkat nepříjemnou pravdu, kterou zpravidla nechtějí slyšet. Nikdo nerad slyší kritiku svého dítěte. Jak na to, aby nevznikl konflikt? A pokud už konflikt vznikne, jak jej efektivně řešit?

Na semináři se dozvíte, jak se správně ptát a omezit domněnky v komunikaci. Vyzkoušíte si neverbální komunikaci v praxi. Naučíte se konstruktivní zpětnou vazbu poskytovat, ale také přijímat a dáme vám tipy, jak zvládat kritiku a manipulaci. Všechny komunikační nástroje si vyzkoušíte v praxi.

čtvrtek 23. května 2019, 09:00–14:00 hodin
Přednáší Mgr. Iva Klaková

Malý tyran aneb jak si poradit s agresivním chováním dítěte doma nebo dětské skupině

Když v roce 1988 německá psycholožka a publicistka českého původu Jiřina Prekopová vydala knihu Malý tyran, vzbudila neuvěřitelnou vlnu ohlasů a rozdělila veřejnost na dva tábory. Ordinace psychologů i terapeutů se od té doby nicméně stále častěji plní bezradnými rodiči a jejich despotickými potomky. Rodiče v takových případech přicházejí „za pět minut dvanáct“. S korekcí nevhodného a agresivního chováníje potřeba začít mnohem dříve. Co tedy s dítětem, které své rodiče nebo chůvu vydírá záchvaty vzteku, aby dosáhlo svého? Mělo by být dítě v takových situacích trestáno, a pokud ano, jakým způsobem? Proč děti neustále zkoušejí naši trpělivost? Stále více rodičů a vychovatelů si v těchto chvílích neví rady a pokouší se schovat za jakousi diagnózu dítěte. Označovat dítě jako tyrana se může zdát poněkud extrémní. Bohužel tento termín v mnoha případech není vůbec přehnaný.

Během přednášky se dozvíte mnoho nejen o příčinách dětské panovačnosti a vzdorovitosti, ale i skutečných výchovných potřebách malých dětí. Ukážete si, jakou oporu děti potřebují, aby se mohly nerušeně vyvíjet. Práce s rodinou, ve které je dítě již králem a rodiče se jeho reakce obávají, je velice náročná, ale i zde lze dát tipy a doporučení, jak vytvořit prostor pro dialog.

29. leden 2019,  9:00–14:00 hod.
Přednášející: Mgr. Iva Klaková

Jak zvládat stres při práci s dětmi aneb praktické návody psychohygieny pro chůvy

Práce s dětmi je velmi emočně náročná. Možná hledáte způsoby, jak nabrat novou energii, kterou chcete dětem předávat. Chcete se naučit, jak správně odpočívat a jak zvládat stres při práci s dětmi, ale i s jejich rodiči. Návod jak na to najdete během naší další přednášky o duševní hygieně. Budeme se věnovat tématu duševního zdraví, životosprávě, praktickým řešením, jak zvládat stres, naučíte se základům psychohygieny a dozvíte se také něco o sobě.

25. září 2018, 9:00–14:00 hod.
Přednášející: Mgr. Iva Klaková

Úklid podle Marie Kondo aneb jak se zbavit nepořádku jednou provždy

Máte skříně s oblečením nacpané k prasknutí a šuplíky plné zbytečností? Uklízíte pořád dokola a nikde to není vidět? Věci vám doma jen přibývají? Víte, že když si uspořádáte svůj vnější svět, váš domov, má to dopad i na to, jak se cítíte uvnitř sebe? Naučte se uklízet po japonsku s KonMari metodou. Efektivně a jednou provždy. Zbavíte se nepotřebných věcí a získáte volný prostor. Po úklidu KonMari metodou budete úklid vnímat jinak než jen jako prosté zbavování se fyzických věcí. Metoda funguje dlouhodobě i pro velké „bordeláře“. Cílem je stav, kdy se doma budete cítit šťastně. Kouzelné účinky uklízení promění váš život.

čtvrtek 28. března 2019, 14:00–17:00 hodin
Přednášející: Jana Böhmová

Správná manipulace s novorozencem a kojencem

Víte, že to jak miminko zvedáte, chováte, nosíte, krmíte, koupete, má veliký vliv na jeho zdraví? Při špatné manipulaci dochází ke zvýšenému dráždění centrální nervové soustavy a přetěžování dítěte, které pak může být nespokojené a plačtivé, nesoustředěné při krmení, v důsledku čehož pije krátce a málo a neprospívá. Následkem špatné manipulace může také docházet k odchylkám v psychomotorickém vývoji.

13. února 2019,  9:00–12:00 hod.
Přednášející: Lenka Brunová DiS.

Integrace dítěte se specifickými vzdělávacími potřebami v MŠ/dětské skupině

Cílem semináře je poskytnout důležité informace týkající se specifického chování dětí předškolního věku a jejich možnosti integrace v mateřské škole či dětské skupině. Přineseme vám náměty, tipy a informace o možnostech vzdělávání a terapie. Zároveň získáte návod, jak k dětem s danou specifikou přistupovat. Tento seminář svým obsahem významně napomáhá osobám, které s dětmi pracují, vhodně propojit teorii s praxí ve prospěch dítěte, najít cestu ke spolupráci s nespolupracujícími rodiči a spolupodílet se efektivně na žádoucí výchově dítěte.

7. listopad 2018, 9:00–14:00 hod.
20. února 2020, 9:00–14:00 hod.
Přednášející: Mgr. Jana Kurfürstová

Specifické poruchy u dětí v mateřské škole nebo v dětské skupině aneb co s dítětem s poruchou chování, ADHD, autismem…

Tendence narušovat pravidla neadekvátním způsobem – opakující se agresivní a vzdorovité chování, které překračuje běžné „zlobení“ pro daný věk. V semináři se dozvíte, jak situaci pojmenovat a řešit. Dozvíte se, jak pracovat s dětmi, kteří mají diagnostikovanou poruchu pozornosti. Upozorníme na tipy a informace o možnostech vzdělávání a terapie. Zároveň všem účastníkům semináře poskytneme návod, jak k dětem s danou specifikou přistupovat.

15. března 2017, 9:00–15:00 hod.
27. března 2018, 9:00–15:00 hod.
11. června 2019, 9:00–15:00 hod.
Přednášející: Mgr. Jana Kurfürstová

Dvouleté děti v mateřské škole aneb konkrétní výchovně vzdělávací činnosti z praxe

Je správné, aby dvouleté děti byly přijímány do mateřských škol? Jak probíhá adaptace těchto dětí? Bude zachována kvalita předškolního vzdělávání? Jak je možné zajistit, aby tyto děti byly spokojené a pobyt mezi dětmi jim svědčil, aby se v mateřské škole cítily dobře? Jaké činnosti jsou pro dvouleté děti vhodné? Jaká jsou specifika tohoto vývojového období? Na tyto otázky Vám odpoví naše další přednáška pro chůvy, která bude spojena i s praktickými ukázkami možných činností s dvouletými dětmi.

27. září 2017, 9:00–14:00 hod.
18. dubna 2018, 9:00–14:00 hod.
24. dubna 2019, 9:00–14:00 hod.
Přednášející: Mgr. Hana Splavcová

Montessori pro chůvy i rodiče I. aneb jak Montessori přístup jednoduše využít doma či v dětské skupině

Seznámení se všemi důležitými zásadami a pravidly Montessori přístupu, který lze prakticky využít při práci s dětmi. Absolvováním tohoto praktického semináře získáte velký repertoár nejrůznějších aktivit, které lze s dětmi ve věku cca od 1 do 6 let dělat v domácím prostředí či v dětské skupině a které jsou v souladu se zásadami Montessori přístupu.

15. února 2017, 9:00–14:00 hod.
18. října 2017, 9:00–14:00 hod.
17. května 2018 , 9:00–14:00 hod.
10. června 2020, 9:00–14:00 hod.
Přednáší Lucie Urbančíková, M.Ed.

Montessori pro chůvy i rodiče II. aneb Montessori aktivity v akci

V průběhu semináře si sami vyzkoušíte aktivity ze všech Montessori oblastí pro děti 0–6 let, tj. z praktického života, smyslové výchovy, jazyka, matematiky a kosmické výchovy (tj. přírodních věd). Jedinou podmínkou pro účast na tomto semináři je absolvování semináře Montessori pro chůvy i rodiče I. nebo jiného semináře, na kterém jste se podrobně seznámili se základními stavebními kameny Montessori přístupu, např. senzitivními obdobími, absorbující myslí, polarizací pozornosti, třístupňovou výukou, prací s chybou a odměňováním. Znalost těchto principů je naprosto zásadní pro to, aby byl pro vás seminář maximálně přínosným.  

26. dubna 2017, 9:00–14:00 hod.
17. června 2020, 9:00–14:00 hod.
Přednášející: Lucie Urbančíková, M.Ed.

Proč děti zlobí aneb co s dítětem, které provokuje, vyžaduje pozornost a vzteká se

Napadlo vás někdy, že se zlobením a porušováním stanovených hranic dítě vlastně učí? Porušení hranic a pravidel totiž obvykle otevře prostor k objevení nové věci, pochopení určité zákonitosti, k prožitku nové (občas velmi cenné) zkušenosti – pravda, někdy je tento druh objevování poněkud bolestný. Ale co s tím? Jak reagovat když dítě provokuje a vzteká se? Na tyto otázky Vám odpoví naše další přednáška pro chůvy.

23. května 2017, 9:00–12:00 hod.
Přednášející: Ing. Mgr. Marie Nováková

Proč děti zlobí II. aneb jak pracovat s dítětem podle jeho vrozených vlastností

„Zlobení dětí“ je problém, který chůvy dost často trápí. Proč vlastně děti zlobí? Je to tím, že je chůva nedokáže dostatečně zabavit, nebo děti ovlivňují vrozené vlastnosti víc, než si chůva dokáže představit? Každé dítě je originál a chůva by měla poznat, kdy a jak je možné dítě usměrnit a kdy je nutné jeho chování přijmout. Jak jednat s dítětem úzkostným, strašpytlínem nebo vzteklounem? Dozvíte se o devíti typech vrozených vlastností, které přetrvávají v určité míře celý život a které Vám mohou ukázat cestu, jak k jednotlivým dětem přistupovat.

15. února 2018, 9:00–14:00 hod.
Přednášející: Ing. Mgr. Marie Nováková

Jak načerpat sílu pro práci s dětmi aneb způsoby zvládání náročných situací

Zveme vás na nový seminář, který vám pomůže zvládnout náročné situace v náročné době. Zaměříme se na podporu vaší vnitřní stability a na komunikaci, která vám usnadní řešení problémových situací. Vyzkoušíte si techniky, které vám umožní rozpoznat důležité vnitřní i vnější zdroje podpory, ale i to, co vás v životě ohrožuje. Naučíte se rozeznávat a komunikovat se svou vnitřní kritickou částí i najít to, co vás uvnitř ochraňuje. Zaměříme se i na vnímání pocitů a péči o ně a navážeme jednoduchým dechovým cvičením, které se učí i astronauti v NASA, aby dokázali zvládnout pocit ohrožení.

Probereme nejčastější náročné situace, ke kterým dochází v dětských skupinách a jak je efektivně řešit. Na závěr se seznámíte s komunikační technikou, která umožňuje přesně popsat, co od druhých potřebujete, aniž byste je hodnotili – jde o tzv. nenásilnou komunikaci, která je velkým přínosem pro všechny, kteří pracují s lidmi.

10. února 2021, 13:00–16:00 hod. ONLINE
Přednášející: Mgr. Jana Koutníková

Malý tyran aneb jak si poradit s agresivním chováním dítěte doma nebo dětské skupině

Když v roce 1988 německá psycholožka a publicistka českého původu Jiřina Prekopová vydala knihu Malý tyran, vzbudila neuvěřitelnou vlnu ohlasů a rozdělila veřejnost na dva tábory. Ordinace psychologů i terapeutů se od té doby nicméně stále častěji plní bezradnými rodiči a jejich despotickými potomky. Rodiče v takových případech přicházejí „za pět minut dvanáct“. S korekcí nevhodného a agresivního chování je potřeba začít mnohem dříve.

Co tedy s dítětem, které své rodiče nebo chůvu vydírá záchvaty vzteku, aby dosáhlo svého?

Mělo by být dítě v takových situacích trestáno, a pokud ano, jakým způsobem? Proč děti neustále zkoušejí naši trpělivost? Stále více rodičů a vychovatelů si v těchto chvílích neví rady a pokouší se schovat za jakousi diagnózu dítěte.

Označovat dítě jako tyrana se může zdát poněkud extrémní. Bohužel tento termín v mnoha případech není vůbec přehnaný. Zveme vás na přednášku s pedagožkou a koučkou osobního rozvoje Mgr. Ivou Klakovou, kde se dozvíte mnoho nejen o příčinách dětské panovačnosti a vzdorovitosti, ale i skutečných výchovných potřebách malých dětí. Ukážete si, jakou oporu děti potřebují, aby se mohly nerušeně vyvíjet. Práce s rodinou, ve které je dítě již králem a rodiče se jeho reakce obávají, je velice náročná, ale i zde lze dát tipy a doporučení, jak vytvořit prostor pro dialog.

17. února 2021, 13:00–16:00 hod. ONLINE
Přednášející: Mgr. Iva Klaková

Integrace dítěte se specifickými vzdělávacími potřebami v dětském kolektivu

Cílem semináře je poskytnout důležité informace týkající se specifického chování dětí předškolního věku a jejich možnosti integrace v mateřské škole či dětské skupině. Přineseme vám náměty, tipy a informace o možnostech vzdělávání a terapie. Zároveň získáte návod, jak k dětem s danou specifikou přistupovat.

Tento seminář svým obsahem významně napomáhá osobám, které s dětmi pracují, vhodně propojit teorii s praxí ve prospěch dítěte, najít cestu ke spolupráci s nespolupracujícími rodiči a spolupodílet se efektivně na žádoucí výchově dítěte.

24. února 2021, 13:00–16:00 hod. ONLINE
Přednášející: Mgr. Jana Kurfürstová

Specifické poruchy chování u dětí nebo v dětské skupině aneb co s dítětem s poruchou chování, ADHD, autismem…

Setkáváte se jako chůva ve školce či v rodině s narušováním pravidel neadekvátním způsobem, opakujícím se agresivním a vzdorovitým chováním, které překračuje běžné „zlobení“ pro daný věk?

Pak Vás zveme na seminář o specifických poruchách chování u dětí, kde se dozvíte, jak situaci pojmenovat a řešit. Dozvíte se, jak pracovat s dětmi, které mají diagnostikovanou poruchu pozornosti. Upozorníme na tipy a informace o možnostech vzdělávání a terapie a poskytneme návod, jak k dětem s danou specifikou přistupovat.

31. března 2021, 9:00–12:00 hod. ONLINE
Přednášející: Mgr. Jana Kurfürstová

Laskavost a empatie ve výchově nejmenších dětí aneb jak rozvíjet emoční inteligenci (nejen) u dětí

Emoční inteligence patří mezi nejdůležitější vlastnosti lidí, kteří pečují o malé děti. Základním prvkem emoční inteligence je empatie a laskavost. Ne každý umí být skutečně empatický, i když si to o sobě myslí.

Dnes už víme, že nejdůležitějším obdobím života člověka je jeho prvních pět let. Je to doba, kdy se u dítěte nastavují vztahy k okolnímu světu i k sobě samotnému. Nejvíce dítě ovlivňují lidé v jeho okolí, rodina, chůvy, učitelky. Na základě jejich péče si dítě vytváří představu o vlastní hodnotě a učí se rozpoznávat svoje pocity a pocity druhých. Děti, u kterých je rozvíjena emoční inteligence a tedy i empatie, jsou v kolektivu oblíbené, stabilní a mají lepší schopnost učit se.

V semináři se dozvíte, co je emoční inteligence a proč ji potřebujeme (nejen) ve výchově dětí. Zaměříme se na empatii, na to, kde se v nás bere, jak ji můžeme posilovat a využívat v běžném životě (i v pracovním kolektivu). Předvedeme si, co není empatie (a často se domníváme, že je). A hlavně – naučíte se, jak empaticky jednat s dětmi v situacích z praxe – jak naslouchat, přijímat a pojmenovávat pocity i empaticky nesouhlasit a dávat hranice.

7. dubna  2021, 9:00–12:00 hod. ONLINE
Přednášející: Mgr. Jana Koutníková

Techniky zvládání stresu při práci s dětmi aneb jak předcházet syndromu vyhoření

Z rozsáhlého výzkumu vyplynulo, že až dvě třetiny osob pečujících o děti v předškolním věku jsou ohroženy syndromem vyhoření. Nejvíce pak ti, kteří pečují o děti v batolecím věku. Řada pečujících osob považuje příznaky stresu za své selhání a stydí se o něm hovořit. Mají pocit, že něco dělají špatně a další negativní pocity se tak dále hromadí. Jak tomu zabránit a včas zatáhnout za brzdu?

Zveme Vás na náš nový webinář s terapeutkou Janou Koutníkovou, kde probereme nejčastější stresující situace, které přispívají k rozvoji syndromu vyhoření u lidí pečujících o nejmenší děti. Dozvíte se, jak jim předcházet, a jak je efektivně řešit. Zmapujeme, zda právě vy jste náchylnější k hromadění pracovního stresu. Vyzkoušíte si dechové techniky ke zvládnutí akutního stresu, i to, jak může pomoci gumička na zápěstí. Seznámíte se s principem nenásilné komunikace, která vám usnadní práci s kolegyněmi, kolegy i s rodiči. Naučíte se mapovat svoje pocity i zaměřit se na to, co vás v životě stabilizuje. Na závěr si zkusíte imaginační protistresovou techniku a jednoduchou a velmi účinnou techniku svalové relaxace.

6. května 2021, 13:00–16:00 hod. ONLINE
Přednášející:Mgr. Jana Koutníková

Konflikty dětí v dětském kolektivu aneb jak řešit spory mezi dětmi

Jak chůva v dětském kolektivu musíte - více či méně často - řešit spory mezi dětmi. Pokud máte pocit, že byste potřebovala podporu v řešení takových situací, zveme vás na naši novou přednášku. Dozvíte se, proč vlastně dochází ke konfliktům mezi dětmi a co je vyvolává. Dáme vám tipy, jak přecházet záchvatům zlosti a agrese, a pokud se nepodaří zasáhnout včas, také jak uklidnit již rozzlobené a vzteklé dítě. Budete mít možnost probrat konkrétní situace ze své praxe, včetně praktických cvičení, rad a návodů, jak děti naučit, aby řešily konflikty samostatně mezi sebou. Z přednášky budete odcházet s pocitem, že nyní zvládnete efektivně řešit konflikty mezi dětmi jakéhokoliv typu s grácií a v pohodě.

10. listopadu 2021, 9:00–14:00 hod.
Přednášející: Mgr. Iva Klaková

Adaptace dětí v dětském kolektivu aneb jak pomoci dítěti zvládnout dny bez maminky

Začátek školního roku bývá v dětských kolektivech tradičně náročnější. Přicházejí nové děti, které dosud nezažily delší a pravidelný pobyt mimo domov. Období, než si zvyknou a přizpůsobí se novému prostředí, může být doprovázeno různými projevy, zejména pláčem, nespokojeností. Chůvy a pečující osoby jsou v této době vystaveny větší míře stresu a nepohody. První část přednášky přinese informace o průběhu adaptace dítěte na nové prostředí a o fázích separační úzkosti z pohledu psychologie. Dotkneme se potřeby pevné vazby dítěte na rodiče i pečující osobu a navážeme problematikou zralosti dítěte při vstupu do dětského kolektivu. V druhé části probereme praktické informace o různých způsobech adaptace dětí, o tom, jaká pravidla nastavit, jak připravit rodiče a jak postupovat, když se u dítěte objeví separační úzkost a pláč. Součástí druhého bloku budou i kazuistiky a možnosti řešení problémových situací. A třetí část bude věnována prevenci stresu. Účastníci si vyzkouší terapeutickou techniku pro nalezení vnitřním zdrojů a také techniku pro rychlé zklidnění podle Dr. Petera Levina.

22. září 2021, 9:00–14:00 hod.
Přednášející: Mgr. Jana Koutníková

Specifické poruchy chování u dětí v dětském kolektivu aneb co s dítětem s poruchou chování, ADHD, autismem

Setkáváte se jako chůva ve školce či v rodině s narušováním pravidel neadekvátním způsobem, opakujícím se agresivním a vzdorovitým chováním, které překračuje běžné „zlobení“ pro daný věk? Pak Vás zveme na seminář o specifických poruchách chování u dětí, kde se dozvíte, jak situaci pojmenovat a řešit. Dozvíte se, jak pracovat s dětmi, které mají diagnostikovanou poruchu pozornosti. Upozorníme na tipy a informace o možnostech vzdělávání a terapie a poskytneme návod, jak k dětem s danou specifikou přistupovat.

24. února. 2022, 13:00–17:00 hod.
Přednášející: Mgr. Jana Kurfürstová

Agresivní dítě v kolektivu aneb jak si poradit s nezvladatelným dítětem

V každém kolektivu se najde dítě, které neposlouchá, dělá si, co chce, vzteká se, vzdoruje a narušuje práci s ostatními dětmi. Vám stávají vlasy hrůzou vždy, když se objeví ve dveřích. Co kdyby to tak ale nemuselo být? Přijďte na seminář, kde odhalíme a pochopíme příčiny agresivního chování. Naučíme se pracovat s nezvladatelným dítětem. Najdeme cestu, jak naučit dítě zvládat své emoce, jak předcházet agresivním výlevům. Odhalíme nejčastější chyby, které vedou k agresivnímu chování dítěte. Ukážeme si, jak efektivně uklidnit rozzlobené a vzteklé dítě a v neposlední řadě, jak smysluplně řešit konflikty mezi agresivním dítětem a ostatními dětmi v kolektivu. Zbude i dostatek času na vyřešení vašich konkrétních situací z praxe. Výsledkem bude zvladatelné dítě, kterému rozumíte. Dětský kolektiv, kde je bezpečné a příjemné pracovat.

31. března 2022, 13:00–17:00 hod.
Přednášející: Mgr. Iva Klaková

Nastavení hranic ve výchově aneb jak podpořit vývoj zdravého sebevědomí u nejmenších dětí

Hranice děti potřebují, ale kde a kdy je prakticky nastavit a hlavně jakým způsobem? Víte, že způsob, jakým na děti mluvíte, může zásadně ovlivnit vývoj jejich sebevědomí? Zveme vás na nový seminář o nastavování hranic ve výchově s pomocí pozitivní komunikace. Naučíte se rozlišovat komunikaci, která snižuje a zvyšuje sebevědomí dětí. Seznámíte se s principy respektujícího přístupu a dokážete použít empatickou reakci, sebevyjádření a některé efektivní komunikační dovednosti. Ujasníte si, kde a jakým způsobem stanovit hranice, z pozice přirozené autority. Dokážete nahradit trestání vyvozením přirozeného důsledku, místo pochval a nálepkování dětí pozitivní komunikací posílíte zdravé sebevědomí dětí, o které pečujete. Zbude i dostatek času na vyřešení vašich konkrétních situací z praxe.

28. 4. 2022, 13:00–17:00 hod.

Přednášející: Mgr. Jana Koutníková

První pomoc dítěti aneb jak zachránit život

Zveme vás na zážitkový kurz, kde vás naučíme, jak zachránit dítěti život. Na základě simulovaných situací si osvojíte jednotný a nekomplikovaný univerzální postup řešení nejrůznějších situací, při kterých jde o život. Základní znalosti už máte z našeho kurzu, ale jistě si rády některé postupy zopakujete. Znovu si připomenete, jak správně poskytnout první pomoc při dávení a dušení, při krvácení, popáleninách, zlomeninách, pádu z výšky, epileptickém záchvatu, febrilních křečích, laryngitidě a mnoha dalších stavech, které mohou nastat ať už v domácnosti klienta nebo v dětské skupině. Nácvik probíhá prakticky a lektorka se Vám bude individuálně věnovat.

26. 5. 2022, 9:00–16:00 hod.

Přednášející: Kristýna Schnablová

Prevence syndromu vyhoření aneb jak mít stále radost z práce s dětmi

Přijďte na seminář, kde se naučíte, jak se bránit syndromu vyhoření. Zjistíte, jaké jsou jeho skutečné příčiny. Osvojíte si praktické tipy, jak bojovat se stresem a vyčerpáním. Seznámíme se s technikami Mindfulness. Porozumíte lépe sama sobě a naučíte se, jak být před stresem a vyčerpáním odolnější. Naučíte se, jak zvládat těžké dny a odhalíte, jak lépe a v klidu zvládat svou profesi. Přijďte na seminář, kde odhalíte, jak lépe a kvalitněji žít a ne jen „přežívat“.

23. 6. 2022, 13:00–17:00 hod.

Přednášející: Mgr. Iva Klaková

Adaptace dětí v dětském kolektivu aneb jak pomoci dítěti zvládnout dny bez maminky

Začátek školního roku bývá v dětských kolektivech tradičně náročnější. Přicházejí nové děti, které dosud nezažily delší a pravidelný pobyt mimo domov. Období, než si zvyknou a přizpůsobí se novému prostředí, může být doprovázeno různými projevy, zejména pláčem, nespokojeností. Chůvy a pečující osoby jsou v této době vystaveny větší míře stresu a nepohody.

První část přednášky přinese informace o průběhu adaptace dítěte na nové prostředí a o fázích separační úzkosti z pohledu psychologie. Dotkneme se potřeby pevné vazby dítěte na rodiče i pečující osobu a navážeme problematikou zralosti dítěte při vstupu do dětského kolektivu. V druhé části probereme praktické informace o různých způsobech adaptace dětí, o tom, jaká pravidla nastavit, jak připravit rodiče a jak postupovat, když se u dítěte objeví separační úzkost a pláč. Součástí druhého bloku budou i kazuistiky a možnosti řešení problémových situací. A třetí část bude věnována prevenci stresu. Účastníci si vyzkouší terapeutickou techniku pro nalezení vnitřním zdrojů a také techniku pro rychlé zklidnění podle Dr. Petera Levina.

29. 9. 2022, 13:00–17:00 hod.

Přednášející: Mgr. Jana Koutníková

Asertivní komunikace pro chůvy aneb jak zvládat komunikaci nejen s rodiči – ONLINE

Pracujete jako chůva v dětské skupině, školce nebo v rodině? S dětmi Vám to jde skvěle, ale s dospělými občas hůř? Zveme vás na nový seminář o asertivní komunikaci.

Dozvíte se, co ještě je a co není zdravé sebeprosazení se, a jaký vliv má na naše sebevědomí a spokojenost v životě. Prakticky poznáte, jaký je rozdíl mezi asertivní, agresivní a pasivní komunikací. Ukážete si a vyzkoušíte jednotlivá asertivní práva na příkladech z praxe. Osvojíte si techniky gramofonové desky, otevřených dveří a přijatelného kompromisu. Nácvik základních asertivních technik Vám usnadní komunikaci v náročných situacích nejen s rodiči dětí, ale také s kolegy nebo nadřízenými ve školce. Podpoříte tak své sebevědomí a sebedůvěru, posílíte své kladné stránky a oslabíte obavy z hodnocení druhými lidmi. Budete lépe zvládat kritiku, manipulaci i neúměrný nátlak okolí.

24. 10. 2022, 14:00–17:00 hod.

Přednášející: Mgr. Jana Koutníková

Zdravá výživa pro děti předškolního věku aneb co dětem připravit každý den ke svačince

Víte, že jídlo ovlivňuje nejen zdravý vývoj dítěte, ale také jeho chování? Už vám docházejí nápady, co dětem každý den připravovat ke svačině? Ať pracujete v dětské skupině nebo pečujete o děti v rodině, přijďte se inspirovat. Povinností každé dobré chůvy je zajistit dětem zdravou výživu, ale jak na to prakticky se dozvíte u nás!

Dáme Vám praktická doporučení na netradiční svačinky. Zjistíte, že i zdravá svačina může chutnat skvěle. Posvítíme si na nedostatky dětských jídelníčků a stále přetrvávající mýty ve výživě. Dozvíte se, že správně zvolenou stravou můžete ovlivnit také řadu nemocí a poruch jako je např. ADHD.

25. 10. 2022, 13:00–17:00 hod.

Přednášející: Bc. Jana Štilcová

Jak naučit děti správně držet pastelku aneb grafomotorika v dětské skupině

Grafomotorika není jen o správném psaní, ale o celé škále činností, které je velmi důležité rozvíjet během vývinu dítěte spolu s jemnou motorikou. Grafomotoriku si dítě v určitém věku nemusí rozvíjet nutně jen psaním nebo kreslením. Jako pečující osoba byste měla vědět, že pokud se rozvoji grafomotoriky nevěnuje dostatek prostoru, dítě může mít vážný problém při nástupu do školy, který ovlivní i ostatní oblasti života.
Jak správně vést a motivovat děti k spontánní a radostné tvorbě, vlastnímu projevu a sebevyjádření? Jaké jsou zákonitosti vývoje grafomotoriky a výtvarného projevu v závislosti na vývoji dítěte? Jaká jsou možná úskalí a jak odhalit případné anomálie v projevu dětí? Společně se podíváme na fakta a možnosti, jak podpořit aktivní projev dětí a jejich správný vývoj v této klíčové oblasti jejich osobnostního i fyzického rozvoje. V poradnách se stále častěji objevují děti, které se ve svých pěti letech jen zřídkakdy dotknou pastelky, kreslení se vyhýbají a naopak snadno ovládají některé programy a hry na počítači. Rodiče však do poradny zamíří v takovém případě poměrně pozdě. Rozvíjet jemnou motoriku a grafomotoriku je třeba rozvíjet již od útlého věku.

23. 2. 2023, 14:00–17:00 hod.

Přednášející: Mgr. Martina Simonidesová

Hrajeme si s dětmi do 2 let aneb aktivity pro všestranný rozvoj nejmenších ONLINE

Máte v dětské skupině děti mladší dvou let a hledáte inspiraci k činnostem, které rozvíjejí osobnost dítěte? Je to těžké. Děti neudrží dlouho pozornost. Nabídka literatury s námětem her pro toto období je malá. Připravili jsme inspirativní webinář, kde se dozvíte, jak v rámci hry komunikovat s těmi nejmladšími dětmi. Na praktických příkladech si ukážeme možné činnosti k rozvoji jemné i hrubé motoriky. Seznámíme vás s psychomotorickým vývojem, dozvíte se, jak kojenec nebo batole vnímá svět, jaké fyzické úkony ho na začátku života čekají a jak jej můžeme motivovat k aktivitě a současně rozvíjet jeho inteligenci pomocí her a veselých zážitků.

20. dubna 2023, 13:00–16:00 hod.

Přednášející: Mgr. Lucie Bryndová

Hudební rozvoj dětí do 3 let aneb proč vlastně s dětmi zpívat

Víte že, hudba má pro rozvoj dítěte nezastupitelnou roli? Dokáže dítě rozveselit i zklidnit. Všimli jste si, že děti často dříve zpívají či broukají, než mluví? Pojďme si ukázat, jak hudebními aktivitami zaujmout i ty nejmenší v dětské skupině. Přijďte načerpat tipy, jak děti vést k hudbě a jak si společný čas zpívání a muzicírování užít naplno.

Dozvíte se proč vlastně s dětmi/dětem zpívat, jakých nejčastějších chyb se dopouštíme při zpívání s dětmi a jak upoutat a také udržet jejich pozornost. Získáte bonboniéru rozmanitých hudebních nápadů, čeká vás práce s lidovou písní, říkadly, básničkami i autorskými písničkami a inspiraci s jakými pomůckami a hudebními nástroji můžete rozvoj dětské hudebnosti podpořit.

Kromě praktických nápadů si ze semináře odnesete spoustu zajímavých informací ohledně vývoje dětského hlasu a rozvoje hudebnosti dětí. Budete mít příležitost zamyslet se nad svými silnými stránkami a společně budeme hledat způsob, jak je začlenit do hudebních chvil s dětmi. Ukážeme si a prozkoumáme rozmanité nástroje, které máme při muzicírování s dětmi k dispozici, a poohlédneme se po dalších zdrojích, z nichž můžete dále čerpat.

20. září 2023, 14:00–18:00 hod., Nádražní 110, Praha 5

Lektorka Bc. Pavlína Petřinová má bohaté zkušenosti s vedením hudebních kroužků pro děti. V současné době působí jako sbormistryně přípravného oddělení dětského pěveckého sboru Rolnička Praha. Jako autorka písniček pro nejmenší přináší prostřednictvím projektu Ateliér Písnička inspiraci všem, kdo hledají zajímavé nápady na hudební hrátky s dětmi. Kromě vlastní tvorby se zaměřuje zejména na kreativní způsoby práce s lidovými písničkami. Své nadšení a zkušenosti ochotně sdílí na seminářích, kde účastníkům ukazuje způsoby, jak při práci s dětmi mohou využít své vlastní schopnosti, dovednosti a písně, které znají.

Integrace dítěte se specifickými vzdělávacími potřebami v dětském kolektivu

Cílem semináře je poskytnout důležité informace týkající se specifického chování dětí předškolního věku a jejich možnosti integrace v mateřské škole či dětské skupině. Přineseme vám náměty, tipy a informace o možnostech vzdělávání a terapie. Zároveň získáte návod, jak k dětem s danou specifikou přistupovat.

Tento seminář svým obsahem významně napomáhá osobám, které s dětmi pracují, vhodně propojit teorii s praxí ve prospěch dítěte, najít cestu ke spolupráci s nespolupracujícími rodiči a spolupodílet se efektivně na žádoucí výchově dítěte.

5. října 2023, 14:00–17:00 hod. ONLINE

Seminářem Vás provede Mgr. Jana Kurfürstová – absolventka Pedagogické fakulty obor učitelství a speciální pedagogika. Autorizovaný zástupce pro zkoušky z profesní kvalifikace Chůva. Dlouhé roky pracuje s autistickými dětmi a provádí odborné poradenství pro rodinu. Pracovala jako učitelka ve třídách pro žáky s autismem v kombinaci s mentálním postižením. V IVPD učí od roku 2014 v rekvalifikačních kurzech pro chůvy pedagogiku.

Malý tyran aneb jak si poradit s agresivním chováním dítěte doma nebo v dětské skupině

Označovat dítě jako tyrana se může zdát poněkud extrémní. Bohužel tento termín v mnoha případech není vůbec přehnaný. Zveme vás na přednášku s pedagožkou a koučkou osobního rozvoje Mgr. Ivou Klakovou, kde se dozvíte mnoho nejen o příčinách dětské panovačnosti a vzdorovitosti, ale i skutečných výchovných potřebách malých dětí. Ukážete si, jakou oporu děti potřebují, aby se mohly nerušeně vyvíjet. Práce s rodinou, ve které je dítě již králem a rodiče se jeho reakce obávají, je velice náročná, ale i zde lze dát tipy a doporučení, jak vytvořit prostor pro dialog.

Co tedy s dítětem, které své okolí vydírá záchvaty vzteku, aby dosáhlo svého? Mělo by být v takových situacích trestáno, a pokud ano, jakým způsobem? Proč děti neustále zkoušejí naši trpělivost? Stále více rodičů a vychovatelů si v těchto chvílích neví rady a pokouší se schovat za jakousi diagnózu dítěte. Když v roce 1988 německá psycholožka a publicistka českého původu Jiřina Prekopová vydala knihu Malý tyran, vzbudila neuvěřitelnou vlnu ohlasů a rozdělila veřejnost na dva tábory. Ordinace psychologů i terapeutů se od té doby stále plní bezradnými rodiči a jejich despotickými potomky. Rodiče v takových případech přicházejí „za pět minut dvanáct“. S korekcí nevhodného a agresivního chování je potřeba začít mnohem dříve a vy máte možnost to ovlivnit!

19. října 2023, 13:00–17:00 hod., Nádražní 110, Praha 5

Přednáší Mgr. Iva Klaková, lektorka a koučka osobního rozvoje. Po absolvování Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové působila 7 let jako učitelka na prvním stupni základní školy. Následně vedla společnost zaměřenou na lektorskou činnost a již při mateřské dovolené se rekvalifikovala na kouče osobního i pracovního růstu. Jejím zaměřením je osobnostní růst a témata spojená s výchovou dětí.

Montessori pro chůvy I. aneb seznámení s Montessori

Slýcháte kolem sebe o „montessori“, ale nejste si jisti, co to znamená? Je to ta výchova, kde si děti dělají, co chtějí? Kde nejsou žádné hračky? Kde vyrůstají děti, které nezvládnou přechod do tradiční školy? Je to ale opravdu tak?

Pokud v těchto otázkách tápete, je tento seminář určen právě pro vás. Seznámíme se s osobností Marie Montessori, zjistíte, proč a jak tato metoda vznikla a na jakých principech je založená. Proč je i dnes tak aktuální i když je již více než 100 let stará. Budete mít možnost poznat nejen základní principy a pojmy předškolní Montessori pedagogiky, ale také to, jak tato metoda funguje pro nejmenší děti a jak ji lze jednoduše využít v domácím prostředí s jedním dítětem či v dětském kolektivu.

9. listopadu 2023, 13:00–17:00 hod., Nádražní 110, Praha 5

Lektorka Mgr. Michaela Willheimová vystudovala střední pedagogickou školu – obor učitelství pro MŠ a PedF UK v Praze, obor učitelství pro I. stupeň se specializací dramatická a tělesná výchova. Je absolventkou mezinárodního montessori výcviku pro věk 0–3 a 3–6 pod Association Montessori Internationale, kterou založila samotná Dr. Montessori. Již 16 let pracuje s pedagogy, lektory, s dětmi i s rodiči montessori metodou. Stála jsem zrodu rodinných center Paleček a Andílek (nyní Montessori školy Andílek), kde mj. založila třídu montessori batolat a vedla montessori pracovny pro rodiče s dětmi. V současné době je průvodkyní rodičů a dětí od narození do 6 let, lektorkou a koordinátorkou kurzů pro dospělé a spoluautorkou online kurzu https://dokazestosam.cz

Montessori pro chůvy II. aneb inspirace do dětské skupiny na vlastní oči

Navazující seminář Montessori inspirace do dětských skupin vám ukáže, jak třída pro batolata vypadá. Na vlastní oči se přesvědčíte, jaké metodické oblasti obsahuje, jakým způsobem se s dětmi v tomto věku pracuje a co vše bychom měli o dětech ve věku 1,5–3 roky vědět. Do vašich dětských skupin si odnesete konkrétní tipy, které budete moci snadno a rychle aplikovat ve vaší třídě. Ukážeme si, jak připravit prostředí pro děti tak, aby mohly být samostatnější a spokojenější. Odnesete si teoretické vhledy i praktické tipy.

10. listopadu 2023, 13:00–17:00 hod., Nádražní 110, Praha 5

Lektorka Mgr. Michaela Willheimová vystudovala střední pedagogickou školu – obor učitelství pro MŠ a PedF UK v Praze, obor učitelství pro I. stupeň se specializací dramatická a tělesná výchova. Je absolventkou mezinárodního montessori výcviku pro věk 0–3 a 3–6 pod Association Montessori Internationale, kterou založila samotná Dr. Montessori. Již 16 let pracuje s pedagogy, lektory, s dětmi i s rodiči montessori metodou. Stála jsem zrodu rodinných center Paleček a Andílek (nyní Montessori školy Andílek), kde mj. založila třídu montessori batolat a vedla montessori pracovny pro rodiče s dětmi. V současné době je průvodkyní rodičů a dětí od narození do 6 let, lektorkou a koordinátorkou kurzů pro dospělé a spoluautorkou online kurzu https://dokazestosam.cz

Agresivní dítě v kolektivu aneb jak si poradit s nezvladatelným dítětem

V každém kolektivu se najde dítě, které neposlouchá, dělá si, co chce, vzteká se, vzdoruje a narušuje práci s ostatními dětmi. Vám stávají vlasy hrůzou vždy, když se objeví ve dveřích.

Co kdyby to tak ale nemuselo být?

Přijďte na seminář, kde odhalíme a pochopíme příčiny agresivního chování. Naučíme se pracovat s nezvladatelným dítětem. Najdeme cestu, jak naučit dítě zvládat své emoce, jak předcházet agresivním výlevům. Odhalíme nejčastější chyby, které vedou k agresivnímu chování dítěte. Ukážeme si, jak efektivně uklidnit rozzlobené a vzteklé dítě a v neposlední řadě, jak smysluplně řešit konflikty mezi agresivním dítětem a ostatními dětmi v kolektivu.

Zbude i dostatek času na vyřešení vašich konkrétních situací z praxe. Výsledkem bude zvladatelné dítě, kterému rozumíte. Dětský kolektiv, kde je bezpečné a příjemné pracovat.

23. listopadu 2023, 14:00–17:00 hod. ONLINE

Přednášku povede Mgr. Iva Klaková, pedagožka, lektorka a koučka osobního rozvoje. Specializuje se na výchovné poradenství a problematické chování u dětí. Vzdělává rodiče i pedagogy v oblasti výchovy, efektivní komunikace a psychohygieny. Při individuálních sezeních pracuje v oblastech kariéry a osobního rozvoje. Zaměřuje se na práci s ženami a hledání jejich cest k sebevědomí, odvaze a spokojenosti.

Adaptace dětí v dětském kolektivu
aneb jak pomoci dítěti zvládnout dny bez maminky

Začátek školního roku bývá v dětských kolektivech tradičně náročnější. Přicházejí nové děti, které dosud nezažily delší a pravidelný pobyt mimo domov. Období, než si zvyknou a přizpůsobí se novému prostředí, může být doprovázeno různými projevy, zejména pláčem, nespokojeností.

Co se skrývá pod pojmem adaptace a jaké má fáze? Jak můžeme jako dospělí pomoci dětem ke zdárné adaptaci? A jde to vůbec bez pláče? V rámci semináře se seznámíte s vývojovými potřebami batolat, povíme si, jak nastavit režim postupného zvykání na pobyt v dětské skupině, jak komunikovat s dětmi i jejich rodiči a další strategie napomáhající k dobré adaptaci malých dětí na nové prostředí.

30. srpna 2023, středa, 15:00–18:00 hod.

Přednášku povede Mgr. Kamila Balcarová, pedagog a  průvodkyně dětí i rodičů, která stála u zrodu konceptu Montessori pracoven, Rodinného a komunitního centra Paleček a Montessori školy Andílek v Praze. Nyní pracuje jako pedagog v ZŠ Montessori Archa a spolupracuje s Žijeme Montessori, kde vede podpůrnou skupinku maminek s miminky. Po střední pedagogické škole absolvovala pedagogickou fakultu se specializací na český jazyk a výtvarnou výchovu. Má mezinárodní Montessori výcvik pro pedagogy dětí ve věku 0–3 roky. Je lektorkou vzdělávání dospělých a spoluautorkou online kurzu Jak na Montessori doma.
Po absolvování semináře obdržíte certifikát

Efektivní komunikace s rodičem aneb jak se domluvit s rodiči dětí, o které pečujete

Pracujete jako chůva v dětské skupině, školce nebo v rodině? Je pro Vás někdy obtížné domluvit se s rodiči? Nevíte, jak reagovat na agresivního rodiče, který na Vás útočí? Máte pocit, že Vás nikdo neposlouchá? Chcete se procvičit v tom, jak efektivně komunikovat s kolegyněmi na pracovišti, umět vykomunikovat i náročné situace, řešit komunikační konflikty s lehkostí?
Zveme vás na seminář o efektivní komunikaci, kde se dozvíte, co v komunikaci nefunguje a co raději nepoužívat. Seznámíme se s asertivní komunikací. Dostanete ucelený návod, jak komunikovat, abychom nemuseli křičet a vyhrožovat. Už nikdy se nebude cítit „zatlačené do kouta“. Naučíte se efektivní komunikační dovednosti a postupy. Komunikace s rodiči se pro Vás stane smysluplným rozhovorem, vedoucím k vzájemné spokojenosti. Nebude chybět praktický nácvik komunikačních technik.

15. února 2024, 13:00–17:00 hod., Nádražní 110, Praha 5

Přednášející: Mgr. Iva Klaková, pedagožka, lektorka a koučka osobního rozvoje. Specializuje se na výchovné poradenství a problematické chování u dětí. Vzdělává rodiče i pedagogy v oblasti výchovy, efektivní komunikace a psychohygieny. Při individuálních sezeních pracuje v oblastech kariéry a osobního rozvoje. Zaměřuje se na práci s ženami a hledání jejich cest k sebevědomí, odvaze a spokojenosti

Specifické poruchy u dětí v dětském kolektivu aneb co s dítětem s poruchou chování, ADHD, autismem…

Tendence narušovat pravidla neadekvátním způsobem – opakující se agresivní a vzdorovité chování, které překračuje běžné „zlobení“ pro daný věk. V semináři se dozvíte, jak situaci pojmenovat a řešit. Dozvíte se, jak pracovat s dětmi, kteří mají diagnostikovanou poruchu pozornosti. Upozorníme na tipy a informace o možnostech vzdělávání a terapie. Zároveň všem účastníkům semináře poskytneme návod, jak k dětem s danou specifikou přistupovat.

22. února 2024, 14:00–17:00 hod. ONLINE

Přednášející: Mgr. Jana Kurfürstová – absolventka Pedagogické fakulty obor učitelství a speciální pedagogika. Autorizovaný zástupce pro zkoušky z profesní kvalifikace Chůva. Dlouhé roky pracuje s autistickými dětmi a provádí odborné poradenství pro rodinu. Pracovala jako učitelka ve třídách pro žáky s autismem v kombinaci s mentálním postižením. V IVPD učí od ledna 2014 v rekvalifikačních kurzech pro chůvy pedagogiku.

Konflikty dětí v dětském kolektivu aneb jak řešit spory mezi dětmi

Jak chůva v dětském kolektivu musíte – více či méně často – řešit spory mezi dětmi. Pokud máte pocit, že byste potřebovala podporu v řešení takových situací, zveme vás na naši přednášku, kde se dozvíte, proč vlastně dochází ke konfliktům mezi dětmi a co je vyvolává.
Dáme vám tipy, jak předcházet záchvatům zlosti a agrese, a pokud se nepodaří zasáhnout včas, také jak uklidnit již rozzlobené a vzteklé dítě. Budete mít možnost probrat konkrétní situace ze své praxe, včetně praktických cvičení, rad a návodů, jak děti naučit, aby řešily konflikty samostatně mezi sebou. Z přednášky budete odcházet s pocitem, že nyní zvládnete efektivně řešit konflikty mezi dětmi jakéhokoliv typu s grácií a v pohodě.

5. března 2024, 13:00–17:00 hod., Nádražní 110, Praha 5

Přednášející: Mgr. Iva Klaková, pedagožka, lektorka a koučka osobního rozvoje. Specializuje se na výchovné poradenství a problematické chování u dětí. Vzdělává rodiče i pedagogy v oblasti výchovy, efektivní komunikace a psychohygieny. Při individuálních sezeních pracuje v oblastech kariéry a osobního rozvoje. Zaměřuje se na práci s ženami a hledání jejich cest k sebevědomí, odvaze a spokojenosti.

Dvouleté děti v dětském kolektivu aneb konkrétní výchovně vzdělávací činnosti z praxe

Je správné, aby dvouleté děti byly přijímány do dětského kolektivu? Jak probíhá adaptace těchto dětí? Jak je možné zajistit, aby tyto děti byly spokojené a pobyt mezi dětmi jim svědčil, aby se v kolektivu cítily dobře? Jaké činnosti jsou pro dvouleté děti vhodné? Jaká jsou specifika tohoto vývojového období?
Nejen na tyto otázky, Vám odpoví tato přednáška Mgr. Hany Splavcové, určená pro chůvy, které pracují v dětských skupinách nebo mateřských školách. Přednáška je tradičně spojena i s praktickými ukázkami možných činností s dvouletými dětmi a nakonec jistě bude čas také na zodpovězení vašich otázek z praxe. Dotazy vítány!

14. března 2024, 13:00–17:00 hod., Nádražní 110, Praha 5

Přednášející: Mgr. Hana Splavcová, Ph.D. má dlouhodobé praktické zkušenosti s výchovou a vzděláváním dětí mladších tří let. Je absolventkou Pedagogické fakulty UK v Praze obor učitelství pro mateřské školy a navazujícího studia Pedagogika předškolního věku se specializací Studium raného dětství. V současné době působí jako odborný garant předškolního vzdělávání v Národním pedagogickém institutu České republiky. Je spoluautorkou knih Dvouleté děti v předškolním vzdělávání: Od podzimu do zimy, Dvouleté děti v předškolním vzdělávání: Od jara do léta, Vzdělávání děti od dvou let v MŠ, Dvouleté a tříleté děti v mateřské škole.

Financování dětských skupin v praxi aneb jak na finanční rozpočet DS se státním příspěvkem

Vedete dětskou skupinu a čelíte řadě výzev se sestavením finančního rozpočtu? Potřebujete pomoci s orientací v systému vyplácení státního příspěvku na provoz dětské skupiny a jeho výpočtu ze strany MPSV a principy následného vyúčtování? Zajímá Vás, jak zlepšit organizační a provozní nastavení Vaší dětské skupiny? To všechno se dozvíte během přednášky s praktickými příklady. Vysvětlíme si praktický dopad zákonů a vyhlášek, které se dotýkají provozu dětských skupin. Přednáška je věnována hlavně stávajícím ředitelkám a ředitelům neziskových organizací, ale i zájemcům, kteří uvažují o založení a provozu dětské skupině. Je doporučeno mít s sebou kalkulačku, popř. notebook. Na konci přednášky bude vyhrazen prostor pro individuální dotazy

19. března 2024, úterý, 13:00–17:00 hod., Nádražní 110, Praha 5

Přednášející: Mgr. Nikolay Demyan, absolvent Pedagogické fakulty UK, obor Andragogika a management vzdělávání, který aktuálně působí jako ředitel neziskové organizace v Praze poskytující služby pro děti v dětské skupině s celkovou kapacitou téměř 50 míst. Jeho zájem o integraci a adaptaci dětí s odlišným mateřským jazykem přivedl nejdříve k poskytování služeb v oboru péče o malé děti na základě živnosti a posléze i k založení neziskové organizace, která poskytuje služby od r. 2018. Kromě managementu se věnuje účetnictví a financím v neziskovém sektoru se zaměřením na dětské skupiny.

Pomoz mi správně mluvit aneb prevence opožděného vývoje řeči a vad výslovnosti

Víte, že logopedická prevence není jen o procvičení pusinky, ale souvisí s komplexním rozvojem dítěte? Co je důležité pohlídat v předřečové fázi u kojence, aby dítě nemělo později problém s řečí? Jak efektivně podpořit rozvoj řeči u dětí různého věku? Jak rozpoznat vznikající problém a jak dál postupovat?
Zveme vás na novou přednášku s logopedkou Ditou Šimáčkovou, kde získáte praktické návody na nácvik aktivit zaměřených na rozvoj řečových dovedností u dětí. Čeká vás netradiční pojetí logopedické prevence – propojení konkrétních cvičení s činnostmi běžně prováděnými během denního programu dětské skupiny – od rozcvičky až po polední klid. Získáte podrobné návody na procvičení motoriky mluvidel i tipy pro lepší motivaci dětí ke cvičení oromotoriky.
Cílem semináře je poukázat na důležité momenty v řečovém vývoji dítěte, nastartovat zdravý rozvoj řeči již od kojence. Seznámit s možnostmi, jak motivovat dítě ke komunikaci a naučit aktivity na podporu rozvoje řeči a předcházení problémům s výslovností a komunikací.

18. dubna 2024, 13:00–17:00 hod., Nádražní 110, Praha 5

Přednášející: Bc. Dita Šimáčková vystudovala obor logopedie, surdopedie na Masarykově univerzitě v Brně. Aktuálně se věnuje soukromému logopedickému a speciálně pedagogickému poradenství. V rámci své praxe prošla několika mateřskými školami, kde se věnovala předškolní pedagogice a prevenci vzniku poruch komunikačních schopností u dětí.

Šťastné dítě v náruči chůvy aneb jak rozvíjet a stimulovat dítě přirozenou a hravou formou

Naše pozvání přijala Eva Kiedroňová, mezinárodně uznávaná autorka unikátní metody péče o dítě a rozvoje kojence v souladu s jeho potřebami i psychomotorickým vývojem. Cílem semináře je seznámit chůvy s tím, jak velký vliv má zvolený způsob manipulace s dítětem na jeho psychomotorický vývoj, zdraví a celkové prospívání po celý život. Naučíte se znát zákonitosti psychomotorického vývoje dítěte od půl roku do 2 let. Seznámíte se s nejčastějšími odchylkami v psychomotorickém vývoji a získáte informace ke způsobu, jak rozpoznat jeho příčiny i nastavit změny v péči a manipulaci jako nápravu odchylek.

Program celodenního praktického semináře:

 • Zásady komunikace a manipulace s dítětem
 • Význam pravidelného denního režimu a rituálů
 • Cíl a proces psychomotorického vývoje dítěte do 2 let
 • Vliv správné a špatné manipulace s dítětem na jeho prospívání do budoucna
 • Seznámení s typickými odchylkami v psychomotorickém vývoji kojenců a způsoby jak předcházet odchylkám PMV a minimalizovat rizikové faktory
 • Ukázky základní manipulace na dětech a nácvik na panenkách (zvedání a pokládání z podložky, z kočárku, chování v náručí v polohách klokánek, koníček, tygřík, klubíčko).
 • Zvedání pánve nad podložku, naklekávání a lezení
 • Stoj a chůze
 • Stimulace stability dítěte a  polohy na zádech v ose
 • Stimulace percepčního vnímání, sociálního vývoje, rozumového vývoje
 • Nácvik obratu na bok, bočního vzpřímení, Nácvik obratu z bříška na záda
 • Nácvik naklekávání a houpání v kleku, lezení
 • Nácvik stoupání a klesání, stoje a chůze
 • Návod, jak efektivně pracovat s rodiči a jejich kojenci, abyste jim poskytli nejlepší možné podmínky pro správný vývoj dítěte

16. května 2024, čtvrtek, 9:00–18:00 hod., Nádražní 110, Praha 5

Přednášející: Eva Kiedroňová je mezinárodně uznávanou autorkou unikátní metody péče o dítě a rozvoje kojence v souladu s jeho potřebami i psychomotorickým vývojem (PMV). Její metoda je určena pro každého, kdo pečuje o nejmenší děti již od narození. Své více než pětatřicetileté zkušenosti postupně sepsala do publikací „Něžná náruč rodičů“, „Rozvíjej se, děťátko…“ a „Jak se rodí vodníčci“. Natočila soubor vzdělávacích internetových kurzů „Šťastné dítě“. Je propagátorkou vzdělávání účinnou a hravou formou, jako prevence následných možných zdravotních i výchovných problémů, stále více vyhledávaná pro vzdělávání odborníků u nás i v zahraničí.

Jak zvládat stres při práci s dětmi aneb praktické návody psychohygieny pro chůvy

Práce s dětmi je velmi emočně náročná. Možná hledáte způsoby, jak nabrat novou energii, kterou chcete dětem předávat. Chcete se naučit, jak správně odpočívat a jak zvládat stres při práci s dětmi, ale i s jejich rodiči. Návod jak na to najdete během naší další přednášky o duševní hygieně. Budeme se věnovat tématu duševního zdraví, životosprávě, praktickým řešením, jak zvládat stres, naučíte se základům psychohygieny a dozvíte se také něco o sobě.
Osvojíte si praktické tipy, jak bojovat se stresem a vyčerpáním. Seznámíme se s technikami Mindfulness. Porozumíte lépe sami sobě a naučíte se, jak být před stresem a vyčerpáním odolnější. Odnesete si konkrétní tipy, jak zvládat těžké dny a odhalíte, jak lépe a v klidu zvládat svou profesi.

30. května 2024, 13:00–17:00 hod., Nádražní 110, Praha 5

Přednášku povede Mgr. Iva Klaková, pedagožka, lektorka a koučka osobního rozvoje. Specializuje se na výchovné poradenství a problematické chování u dětí. Vzdělává rodiče i pedagogy v oblasti výchovy, efektivní komunikace a psychohygieny. Při individuálních sezeních pracuje v oblastech kariéry a osobního rozvoje. Zaměřuje se na práci s ženami a hledání jejich cest k sebevědomí, odvaze a spokojenosti.

Adaptace dětí v dětském kolektivu aneb jak pomoci dítěti zvládnout dny bez maminky

Začátek školního roku bývá v dětských kolektivech tradičně náročnější. Přicházejí nové děti, které dosud nezažily delší a pravidelný pobyt mimo domov. Období, než si zvyknou a přizpůsobí se novému prostředí, může být doprovázeno různými projevy, zejména pláčem a nespokojeností.
Připravte sebe i rodiče nových dětí již před prázdninami!
Co se skrývá pod pojmem adaptace a jaké má fáze? Jak můžeme jako dospělí pomoci dětem ke zdárné adaptaci? A jde to vůbec bez pláče? V rámci semináře se seznámíte s vývojovými potřebami batolat, povíme si, jak nastavit režim postupného zvykání na pobyt v dětské skupině, jak komunikovat s dětmi i jejich rodiči a další strategie napomáhající k dobré adaptaci malých dětí na nové prostředí.

3. června 2024, 13:00–17:00 hod., Nádražní 110, Praha 5

Přednášku povede Mgr. Kamila Balcarová, pedagog a průvodkyně dětí i rodičů, která stála u zrodu konceptu Montessori pracoven, Rodinného a komunitního centra Paleček a Montessori školy Andílek v Praze. Nyní pracuje jako pedagog v ZŠ Montessori Archa a spolupracuje s Žijeme Montessori, kde vede podpůrnou skupinku maminek s miminky. Po střední pedagogické škole absolvovala pedagogickou fakultu se specializací na český jazyk a výtvarnou výchovu. Má mezinárodní Montessori výcvik pro pedagogy dětí ve věku 0–3 roky. Je lektorkou vzdělávání dospělých a spoluautorkou online kurzu Jak na Montessori doma.

Plán výchovy a péče v praxi aneb podle čeho si rodiče vybírají dětskou skupinu

Kvalitní dětská skupina je charakteristická tím, že promyšleně a systematicky plánuje svoji činnost a k tomu slouží dobře připravený plán výchovy a péče. Ten je povinný pro všechny dětské skupiny. Nikde však nenajdete přesný návod, jak by takový plán měl vypadat. Zároveň ale víme, že podle kvalitního PVP si rodiče vybírají dětskou skupinu. Rodiče se zde dozvědí, podle jakých principů se s dětmi v dětské skupině pracuje a k jakým cílům řízená činnost v dětské skupině směřuje. Kvalitně zpracovaný plán výchovy a péče je proto do jisté míry ukazatelem, jak kvalitně bude o jejich dítě pečováno.
V této přednášce se dozvíte, jak vytvořit kvalitní a jedinečný plán výchovy a péče. Společně se podíváme na základní pravidla přípravy, realizace a evaluace tohoto dokumentu. Probereme standardy kvality péče v dětských skupinách, ale také se zaměříme na řízenou činnost, volnou hru a připojení na hru dětí.

13. června 2024, 13:00–17:00 hod., Nádražní 110, Praha 5

Přednášející Mgr. Regina Dlouhá je dlouholetou ředitelkou Klubu K2, který kromě aktivního rodinného centra v Praze 10 provozuje také čtyři dětské skupiny. Jejím tématem je kvalita péče v dětských skupinách, kde čerpá ze spolupráce s psychology, pedagogy a s partnerskými organizacemi. Aktuálně se aktivně věnuje prosazování rodinné politiky na obecní, krajské i celostátní úrovni. Je autorkou metodického materiálu Plán výchovy a péče v dětských skupinách a Standardy kvality péče v DS, ve kterých shrnuje své zkušenosti s péčí o děti v dětských skupinách.

O nás

Vzdělávací společnost DOMESTICA – kurzy s. r. o. byla založena v lednu 2012 pod původním názvem Institut vzdělávání pracujících v domácnosti, s. r. o. (IVPD) jednatelkou Mgr. Evou Kopečnou. V následujícím roce získala akreditaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci vzdělávacího programu pro pracovní činnost „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“ a později také „Chůva pro děti v dětské skupině“.

Od té doby se zde pravidelně pětkrát do roka konají akreditované rekvalifikační kurzy pro chůvy zakončené zkouškou z profesní kvalifikace. Pro chůvy pořádáme také další vzdělávací semináře a odborné přednášky, které jsou přístupné i širší veřejnosti.

Manažerka kurzů:

Ing. Renata Skafová
Mobil: +420 731 151 211

Kontaktní informace

Domestica spol. s r. o.
Nádražní 110
150 00 Praha 5
Česká republika

+420 257 322 363
+420 603 243 784
+420 731 151 211
info@domestica.cz

Kontaktujte nás

@

Poznámka: * údaje označené hvězdičkou musí být vyplněny.