Zkoušky z profesní kvalifikace
 

Přípravné semináře

Přípravný seminář ke zkoušce z profesní kvalifikace Chůva

Chůva pro děti v dětské skupině (69-073-M)

Otevíráme nový seminář pro zájemce celou o zkoušku z nové profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině. Seminář je vhodný pro chůvy, které již s dětmi v dětské skupině pracují a nemají možnost absolvovat celý akreditovaný rekvalifikační kurz.

Cena 3-denního přípravného semináře: 11 900 Kč

Cena zahrnuje zkoušku z profesní kvalifikace a studijní materiály. Pitný režim zajištěn.

Termíny:

 • 22., 24. a 25. května 2023
 • 2.–4. října 2023

Obsah seminářů:

1. den

 • Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
 • Orientace v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské skupině
 • Řešení nepříznivých výchovných situací, komunikační strategie a komunikace s rodiči dětí

2. den

 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku
 • Příprava ukázkové hry tvořivé, didaktické a pohybové k předvedení k ústní zkoušce

3. den

 • Poskytování první pomoci dítěti
 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců

 

Mám zájem o účast na přípravném semináři ke zkoušce

@

Poznámka: * údaje označené hvězdičkou musí být vyplněny