DomesticaZkoušky z profesní kvalifikacePřípravné semináře

Přípravný seminář ke zkoušce z profesní kvalifikace Chůva

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Pro zájemce o zkoušku z profesní kvalifikace Chůva pořádáme 3-denní přípravné semináře na zkoušku z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Semináře jsou určené pro chůvy, které již s dětmi pracují.

Cena 3-denního přípravného semináře včetně zkoušky z profesní kvalifikace a studijních materiálů: 9.980 Kč

Termíny:

 • 17.–19. srpna 2020
 • 14.–16. září 2020
 • 12.–14. října 2020
 • 9.–11. listopadu 2020

Obsah seminářů:

1. den

 • Etické principy při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Orientace v pracovně právních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
 • Provozní a hygienická pravidla práci s dětmi v zařízení i v domácnosti

2. den

Poskytování první pomoci dítěti – praktický nácvik

 • postup u bezvědomí, resuscitace, volání záchranky
 • cizí těleso v dýchacích cestách – dušení
 • zástava vnějšího krvácení
 • první pomoc při popáleninách, při tonutí, při otravách, při úrazech, při onemocnění

3. den

Příprava ukázkové hry tvořivé, didaktické nebo pohybové k předvedení na ústní zkoušce.
Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte

 • vliv faktorů ovlivňující výchovu dítěte
 • příklady her didaktických, pohybových a tvořivých
 • úloha hraček při práci chůvy
 • poruchy chování dětí v souvislosti s prací chůvy

Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializace dítěte v praxi

 • jednotlivá vývojová stadia dětského vývoje
 • příklady nepříznivých výchovných situací a způsoby jejich řešení
 • socializace

Mám zájem o účast na přípravném semináři ke zkoušce

@

Poznámka: * údaje označené hvězdičkou musí být vyplněny