Kurzy pro chůvy
 

Kurzy pro chůvy

Chůva pro děti v dětské skupině – rekvalifikační kurz

V souladu se schválenou novelizací zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině mají od 1. 7. 2022 všechny nově vzniklé dětské skupiny povinnost mít mezi pečujícími osobami jednu osobu se zdravotnickým vzděláním nebo se zkouškou z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině.
Již dnes  přijímáme přihlášky na připravovaný akreditovaný rekvalifikační kurz Chůva pro děti v dětské skupině, který vás připraví na stejnojmennou zkoušku.
Zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině (kód 69-073-M) vám umožní

 • získat odbornou způsobilost pro práci v dětské skupině
 • splnit požadavek na zdravotnického pracovníka v týmu pečujících osob dětské skupiny   
 • založit vlastní dětskou skupinu

Termíny kurzu:
9. 9. – 26. 10. 2022 výuka pátky a soboty
13. 1. – 25. 2. 2023 výuka pátky a soboty
12. 5. – 24. 6. 2023 výuka pátky a soboty

Rozsah kurzu: 160 hodin (100 hodin výuky každý pátek a sobotu + 60 hodin praxe) + zkouška.

Cena: 13 000 Kč (bez zkoušky z profesní kvalifikace) + 5 900 Kč (cena zkoušky).
V ceně je zahrnuta učebnice a další studijní materiály, odborné konzultace s lektory, pitný režim.

Místo výuky Praha: Institut vzdělávání pracujících v domácnosti, Nádražní 110, Praha 5 - Smíchov (v dosahu metra Anděl).

Obsah rekvalifikačního kurzu

Obsah rekvalifikačního kurzu Chůva pro děti v dětské skupině.

 1. Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 2. Poskytování první pomoci dítěti
 3. Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně
 4. Orientace v somatologie člověka se zaměřením na dětský věk
 5. Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců
 6. Vedení dítěte k hygienickým návykům
 7. Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte
 8. Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte
 9. Řešení nepříznivých výchovných situací v pedagogicko-psychologického hlediska
 10. Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku
 11. Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 12. Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
 13. Orientace v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské skupině

Stále váháte, zda je kurz pro vás vhodný? Podívejte se na reference chův, které již kurz absolvovaly nebo nám zavolejte.

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky – rekvalifikační kurz

Naše kurzy jsou zaměřeny na využití teoretických i praktických znalostí v praxi. Pokud potřebujete získat odbornou kvalifikaci pro práci dětmi od narození až do předškolního věku, v rodině i v dětském kolektivu, vyberte si rekvalifikační kurz Chůva.
Akreditovaný rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky vás připraví na stejnojmennou zkoušku z profesní kvalifikace Chůva (kód 69-017-M) tím nejdůkladnějším způsobem.
Zkouška z profesní kvalifikace Chůva vám spolu s odborností a kvalifikací umožní

 • pečovat o děti již od narození a získat vázanou živnost na „Péči o děti do tří let věku“
 • pracovat jako chůva v dětské skupině nebo jiné formě soukromé školky
 • pečovat o dvouleté děti ve státních školkách
 • založit vlastní dětskou skupinu

Termíny kurzu:
4. 11. – 17. 12. 2022 výuka pátky a soboty
3. 3. – 28. 4. 2023 výuka pátky a soboty

Rozsah kurzu: 160 hodin (100 hodin výuky + 60 hodin praxe) + zkouška.

Cena: 13 000 Kč (bez zkoušky z profesní kvalifikace) + 5 900 Kč (cena zkoušky).
V ceně je zahrnuta učebnice a další studijní materiály, odborné konzultace s lektory, pitný režim.

Místo výuky Praha: Institut vzdělávání pracujících v domácnosti, Nádražní 110, Praha 5 - Smíchov (v dosahu metra Anděl).

Přihlaste se do našeho akreditovaného rekvalifikačního kurzu prostřednictvím Přihlášky.

Chůva  

Obsah rekvalifikačního kurzu

Obsah rekvalifikačního kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

1. Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů

 • zásady prevence úrazů v domácnosti i při pobytu venku

2. Poskytování první pomoci dítěte /dětem

 • aktivní nácvik první pomoci při úraze, zranění hlavy, dušení, krvácení, popáleninách atd.
 • druhy úrazů, řešení tísňových situací, kdy volat lékaře
 • výuka probíhá zážitkem

3. Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování

 • jak se připravit na návštěvu dětského lékaře, preventivní prohlídky
 • bolesti břicha, zvracení, průjem, alergie, prevence, domácí léčba

4. Vedení dítěte k hygienickým návykům

 • čištění chrupu,
 • mytí rukou, smrkání
 • stolování
 • nácvik na toaletu

5. Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte

 • desatero správného životního stylu a výživy dětí
 • jídelníček podle věku
 • nevhodné potraviny
 • pitný režim

6. Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věku dítěte (dětí)

 • vliv faktorů ovlivňující výchovu dítěte
 • vhodné hry pro jednotlivá věková období
 • úloha hraček při práci chůvy
 • motivace – vnitřní, vnější, metody
 • specifikace péče o dítě v dětské skupině
 • chůva v mateřské škole s dvouletými dětmi

7. Řešení nepříznivých výchovných situací z  pedagogicko-psychologického hlediska

 • rodina a vztahy v rodině      
 • postavení chůvy v rodině, zvládání stresových situací v rodině
 • poruchy chování
 • typologie rodinného prostředí
 • řešení problémů s rodiči dítěte

8. Uplatňování znalostí o vývojových etapách a  socializaci dítěte v praxi

 • popsání jednotlivých vývojových etap 
 • psychosomatický vývoj dítěte
 • řešení konkrétních výchovných problémů s dítěte, se kterými se chůva v rodině setkává
 • socializace dítěte

9. Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám

 • vlastnosti dobré chůvy, příklady z praxe při řešení konfliktních situací
 • etický kodex chůvy

10. Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy

 • právní předpisy upravující výkon práce chůvy
 • chůva jako zaměstnankyně nebo podnikatelka
 • odpovědnost za škodu během výkonu práce chůvy
 • základy účetnictví OSVČ

11. Provozování a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

 • zákon 247/2014 Sb. o péče o dítě v dětských skupinách
 • vyhláška 281/2014 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí
 • vyhláška 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny pro více než 12 dětí

Stále váháte, zda je kurz pro vás vhodný? Podívejte se na reference chův, které již kurz absolvovaly nebo nám zavolejte.

5 důvodů proč si vybrat náš kurz:

 1. Podíleli jsme se na tvorbě kvalifikačního standardu pro tuto profesní kvalifikaci a stáli tak u zrodu tohoto povolání v České republice.
 2. Kurzy pro chůvy pořádáme od roku 2013 pravidelně minimálně pětkrát do roka.
 3. V našem kurzu se setkáte s lektory – odborníky na svůj obor, kteří vám kromě povinného základu potřebného ke zkoušce, předají mnoho ze svých zkušeností.
 4. Kurz je veden velmi prakticky, v případě první pomoci zážitkově, s cílem využít získané znalosti v praxi – ať při práci v dětské skupině, mateřské škole či jako chůva v rodině.
 5. Kurz je akreditovaný MŠMT a může být proplacen Úřadem práce.

Reference

„Byla jsem moc mile překvapena, že se k profesi chůvy přistupuje s úctou a že lektoři jsou opravdu odborníci v daném oboru. Doporučila bych kurz každému, kdo se chce opravdu zdokonalit v tomto oboru.“

„Praxe splnila moje očekávání, možná je i předčila. Pro mne bylo zajímavé zkusit si práci s větší dětskou skupinou, jelikož jinak hlídám jednotlivce. Do budoucna je to pro mne i velká inspirace, jelikož bych si časem chtěla otevřít vlastní dětskou skupinu.“

„Nejvíce se mi líbila první pomoc – výuka praktickou formou mi hodně dala. Kurz bych doručila každému, kdo chce pracovat s dětmi, ale i nastávajícím maminkám.“

„Na kurzu se mi nejvíce líbila jeho organizace, témata přednášek a velmi příjemný a ochotný přístup všech přednášejících. Kurz bych doporučila všem, kdo se zajímají o výchovu a vývoj malých dětí.“

„Kurz bych doporučila. Kolektiv byl skvělý. Vyučující také. Zvlášť hodiny pedagogiky byly velmi zajímavé a obohacující.“

„Byla jsem velice spokojená se vším. Moc mi to dalo.“

účastnice 31. rekvalifikačního kurzu Chůva

Chci se zúčastnit kurzu pro chůvy

Pokud potřebujete získat odbornou kvalifikaci pro práci s dětmi, přihlaste se do našeho akreditovaného rekvalifikačního kurzu. Vyplňte následující formulář a my Vás budeme v nejbližší době kontaktovat s dalšími informacemi.

@

Poznámka: * údaje označené hvězdičkou musí být vyplněny.

Pracujete s dětmi a potřebujete zkoušku z profesní kvalifikace co nejdříve?

Více o 3-denním přípravném semináři ke zkoušce z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině.

O nás

Vzdělávací společnost Institut vzdělávání pracujících v domácnosti, s. r. o. (IVPD) byla založena Mgr. Evou Kopečnou v lednu 2012. V následujícím roce získala akreditaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci vzdělávacího programu pro pracovní činnost „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“.

Od té doby se zde pravidelně pětkrát do roka konají akreditované rekvalifikační kurzy pro chůvy a od roku 2019 opět také rekvalifikační kurzy pro hospodyně zakončené zkouškou z profesní kvalifikace. Institut IVPD pořádá pravidelně odborné přednášky pro chůvy a hospodyně, které jsou přístupné i široké veřejnosti.

Institut vzdělávání pracujících v domácnosti sídlí na stejné adrese jako mateřská společnost Domestica spol. s r. o., Nádražní 110, 150 00 Praha 5.

Manažerka rekvalifikačních kurzů:

Ing. Renata Skafová
Mobil: +420 731 151 211

Placeholder imageFakturační údaje:

Institut vzdělávání pracujících v domácnosti, s. r. o.,
Na Vrchu 301/14, 155 00 Praha 5
IČO: 241 99 150
Bankovní spojení: Komerční banka 107-1457460247/0100
Firma není plátce DPH

 

Kontaktní informace

Domestica spol. s r. o.
Nádražní 110
150 00 Praha 5
Česká republika

+420 257 322 363
+420 603 963 021
+420 731 151 211
info@domestica.cz

Kontaktujte nás

@

Poznámka: * údaje označené hvězdičkou musí být vyplněny.