Rozdílové zkoušky z profesní kvalifikace
 

Rozdílové zkoušky z profesní kvalifikace

Rozdílová zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině

Zákon č. 179/2006 Sb. umožňuje, aby autorizovaná osoba uznala již dříve ověřené odborné způsobilosti ověřené ve zkoušce z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.
Uznat uchazeči, který je držitelem osvědčení o získání profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód 69-017-M), a opětovně u něj neověřovat v rámci zkoušky z PK Chůva pro děti v dětské skupině je možné tyto odborné způsobilosti:

Dítě si hraje  

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám

U rozdílové zkoušky z PK Chůva pro děti v dětské skupině se tedy ověřují tyto odborné způsobilosti:

 • Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně
 • Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk
 • Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku
 • Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
 • Orientace v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské skupině


Rozdílová zkouška má dvě části: písemný test a ústní zkoušku

Cena rozdílové zkoušky: 4 900 Kč

3 900 Kč (pro absolventky zkoušky u autorizované osoby Domestica)

Místo konání zkoušky: výukové prostory Domestica – kurzy, Nádražní 110, Praha 5

Aktuální termíny rozdílových zkoušek Chůva pro děti v dětské skupině:

20. května 2024
17. června 2024 
30. září 2024

Přihláška

Rozdílová zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Zákon č. 179/2006 Sb. umožňuje, aby autorizovaná osoba uznala již dříve ověřené odborné způsobilosti ověřené ve zkoušce z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině.

Uznat uchazeči, který je držitelem osvědčení o získání profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině (kód 69-073-M), a opětovně u něj neověřovat v rámci zkoušky z PK Chůva do zahájení povinné školní docházky je možné tyto odborné způsobilosti:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám

U rozdílové zkoušky z PK Chůva do zahájení povinné školní docházky se tedy ověřují tyto odborné způsobilosti:

 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializace dítěte v praxi
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte


Rozdílová zkouška má dvě části: písemný test a ústní zkoušku

Cena rozdílové zkoušky: 4 900 Kč

3 900 Kč (pro absolventky zkoušky u autorizované osoby Domestica)

Místo konání zkoušky: výukové prostory Domestica – kurzy, Nádražní 110, Praha 5

Aktuální termíny rozdílové zkoušky Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky:

27. května 2024

Přihláška

Přihláška k rozdílové zkoušce

K příslušné rozdílové zkoušce z profesní kvalifikace se můžete přihlásit prostřednictvím níže uvedeného kontaktního formuláře. Po odeslání formuláře Vás budeme v nejbližší době kontaktovat a dohodneme další podrobnosti.

K uznání odborných způsobilostí u zkoušky z profesní kvalifikace je třeba doložit kopii Osvědčení o složení zkoušky z profesní kvalifikace.

Zkouška se koná nejpozději do 3 měsíců od doručení přihlášky ke zkoušce. Cena zkoušky bude hrazena 7 dnů přede dnem konání nebo zahájení zkoušky, nejpozději v den konání zkoušky.

@

Poznámka: * údaje označené hvězdičkou musí být vyplněny.

O nás

Společnost DOMESTICA, spol. s r. o. byla založena a zapsána do obchodního rejstříku 19. 5. 1995. Zakladatelkou a jednatelkou společnosti je Mgr. Eva Kopečná.
Společnost DOMESTICA se stala rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí v březnu 2013 autorizovanou osobou pro profesní kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky. V roce 2022 přibyla nová kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině. Domestica se podílela na tvorbě standardu těchto profesních kvalifikací.
Od roku 2013 u nás složilo zkoušku z profesní kvalifikace již více než 1000 chův.

Kontaktní informace

Domestica spol. s r. o.
Nádražní 110
150 00 Praha 5
Česká republika

+420 257 322 363
+420 603 243 784
+420 731 151 211
info@domestica.cz

Kontaktujte nás

@

Poznámka: * údaje označené hvězdičkou musí být vyplněny.