Zkoušky z profesní kvalifikace
 

Zkouška z profesní kvalifikace

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód 69-017-M)

Zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky vám umožní

 • pracovat jako chůva v „dětské skupině“ či jiné formě soukromé školky
 • získat vázanou živnost „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“
 • pracovat jako chůva při péči o dvouleté děti ve státních mateřských školách
 • založit vlastní dětskou skupinu

Zkouška má dvě části: písemný test a ústní zkoušku
Cena zkoušky: 5 500 Kč
Obsah zkoušky shrnuje Kvalifikační a hodnotící standard NSK

Dítě si hraje

Na úspěšné složení zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky se můžete připravit u nás: dle vašich zkušeností a časových preferencí nabízíme

Aktuální termíny zkoušky

Přihláška

Přípravný seminář ke zkoušce

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Pro zájemce o zkoušku z profesní kvalifikace pořádáme 3-denní přípravné semináře na zkoušku z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Semináře jsou určené pro chůvy, které již s dětmi pracují.
Cena 3-denního přípravného semináře včetně zkoušky z profesní kvalifikace a studijních materiálů: 9 980 Kč.

Termín: 19. 1. – 21. 1. 2022

1. den

 • Etické principy při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Orientace v pracovně právních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
 • Provozní a hygienická pravidla práci s dětmi v zařízení i v domácnosti

2. den

Poskytování první pomoci dítěti – praktický nácvik

 • postup u bezvědomí, resuscitace, volání záchranky
 • cizí těleso v dýchacích cestách – dušení
 • zástava vnějšího krvácení
 • první pomoc při popáleninách, při tonutí, při otravách, při úrazech, při onemocnění

3. den

Příprava ukázkové hry tvořivé, didaktické nebo pohybové k předvedení na ústní zkoušce.
Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte

 • vliv faktorů ovlivňující výchovu dítěte
 • příklady her didaktických, pohybových a tvořivých
 • úloha hraček při práci chůvy
 • poruchy chování dětí v souvislosti s prací chůvy

Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializace dítěte v praxi

 • jednotlivá vývojová stadia dětského vývoje
 • příklady nepříznivých výchovných situací a způsoby jejich řešení
 • socializace

Mám zájem o účast na přípravném semináři ke zkoušce

@

Poznámka: * údaje označené hvězdičkou musí být vyplněny.

Kontaktní informace

Domestica spol. s r. o.
Nádražní 110
150 00 Praha 5
Česká republika

+420 257 322 363
+420 603 963 021
+420 731 151 211
info@domestica.cz

Kontaktujte nás

@

Poznámka: * údaje označené hvězdičkou musí být vyplněny.